Psychische klachten en werk

praktische uitvoerbaarheidnieuwste inzichtenoverlappend gebiedpsychische klachtenwerk

Onder voorzitterschap van mr. dr. Jim Faas bespreekt een keur aan deskundigen de nieuwste inzichten en praktische uitvoerbaarheid op het overlappend gebied van psychische klachten en werk.

320
2-6 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 320

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
6 Points
V&VN
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Forensisch arts KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Jeugdarts KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Donorarts KNMG
Date unknown
5 Points
ABSG
Physician Assistant
Date unknown
NVvAKI - 2 Points, NVvP-psych - 6 Points - null Points, NVvP-psych - 6 Points
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
5 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
5 Points
FGzPt
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
6 Points
NIPA&O|A&G
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
6 Points
NIPA&O|A&G
Psychiater
Date unknown
6 Points
NVvP-psych
Verpleegkundige
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Bedrijfsarts
Date unknown
5 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
5 Points
ABSG
Verzekeringsarts
Date unknown
5 Points
ABSG
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Psychotherapeut
Date unknown
5 Points
FGzPt, NVP, NVP
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Allergoloog / klinisch immunoloog
Date unknown
2 Points
NVvAKI
Description

Psychische klachten zijn de oorzaak van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dagelijks worden bedrijfs- en verzekeringsartsen dan ook geconfronteerd met het hele ingewikkelde scala aan psychiatrische syndromen en symptomen. 


Anderzijds groeit het besef dat men óók bij psychisch klachten baat kan hebben bij werk en kan deze stimuleren tot een kleiner beroep op de zorg. Een beter begrip voor elkaars vakgebied en verbetering van de samenwerking tussen professionals uit GGz en uit het vakgebied van werk & inkomen is hierbij onontbeerlijk. 


Onder voorzitterschap van mr. dr. Jim Faas bespreekt een keur aan deskundigen de nieuwste inzichten en praktische uitvoerbaarheid op het overlappend gebied van psychische klachten en werk. 

Lemion bv

info@lemion.nl
13, MediArena, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 1114BC