Psychische klachten en werk

praktische uitvoerbaarheidnieuwste inzichtenoverlappend gebiedpsychische klachtenwerk

Onder voorzitterschap van mr. dr. Jim Faas bespreekt een keur aan deskundigen de nieuwste inzichten en praktische uitvoerbaarheid op het overlappend gebied van psychische klachten en werk.

320
2-6 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 320

Professions

Allergoloog / klinisch immunoloog
2 Points
NVvAKI
Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
5 Points
ABSG
Description

Psychische klachten zijn de oorzaak van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dagelijks worden bedrijfs- en verzekeringsartsen dan ook geconfronteerd met het hele ingewikkelde scala aan psychiatrische syndromen en symptomen. 


Anderzijds groeit het besef dat men óók bij psychisch klachten baat kan hebben bij werk en kan deze stimuleren tot een kleiner beroep op de zorg. Een beter begrip voor elkaars vakgebied en verbetering van de samenwerking tussen professionals uit GGz en uit het vakgebied van werk & inkomen is hierbij onontbeerlijk. 


Onder voorzitterschap van mr. dr. Jim Faas bespreekt een keur aan deskundigen de nieuwste inzichten en praktische uitvoerbaarheid op het overlappend gebied van psychische klachten en werk. 

Lemion bv

info@lemion.nl
13, MediArena, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 1114BC