• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • AccreDidact Familiaal geweld/huisarts

  Onder familiaal geweld verstaan we de aantasting van de persoonlijke integriteit (lichamelijk, psychisch en economisch) van het slachtoffer door iemand uit de familiekring. Hiertoe behoren ook (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden van het slachtoffer.

  Familiaal geweld (FG) is de meest voorkomende vorm van geweld waarmee mensen te maken hebben.

  In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van partnergeweld en kindermishandeling aan de hand van de klinische presentatie van het probleem door de patiënt tijdens het consult. Het bespreekbaar maken van partnergeweld en kindermishandeling en hoe te handelen vormen de leidraad. De kennis opgedaan in dit nascholingsprogramma is ook toepasbaar op de groepen die nu niet besproken zijn zoals ouderen, ouders die door hun kinderen mishandeld worden en families waarbij eergerelateerd geweld een rol speelt.


  Accreditatiepunten te behalen tot: 11 april 2019

   

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 53.45

  € 8 programma's voor 337€

  list

  Programma

  Blok A Signalering en bespreekbaar maken van familiaal geweld

  A1 Probleemdefinitie en achtergrond

  A2 Casuïstiek 

  A3 Familiaal geweld en de verborgen signalen

  A4 Bespreekbaar maken en vraagmethoden 

  Blok B Diagnostiek, hulp en handelen bij familiaal geweld

  B1 Diagnostiek: vervolg casuïstiek

  B2 Hulpverlening bij partnergeweld: motiveren voor de volgende stap 

  B3 Handelen bij kindermishandeling: consultatie en verwijzing 

  Actie en verantwoording

  Nadere bespreking van vragen en casuïstiek

  Literatuur

  Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’

  Teamoverleg/ Hagro/FTO/WDH

  Afsluitende toets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van deze nascholing:

  •   beschikt u over kennisaspecten van familiaal geweld;

  •   herkent u vormen van familiaal geweld, de fysieke en psychische gevolgen en het zorggebruik;

  •   herkent u de signalen die veel voorkomen bij partnergeweld en kindermishandeling;

  •   kunt u patiënten die te maken hebben met partnergeweld en kindermishandeling beter herkennen;

  •   herkent u de signalen van kinderen die getuige zijn van partnergeweld;

  •   herkent u de risicofactoren voor kindermishandeling;

  •   bent u in staat partnergeweld en kindermishandeling te bespreken;

  •   weet u hoe u het medisch beroepsgeheim hanteert bij familiaal geweld, evenals de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

  business

  Organisatie

  business AccreDidact BV
  mail_outline info@accredidact.nl
  place De Molen 37 3994DA Houten

  AccreDidact is een onafhankelijk nascholingsinstituut met geaccrediteerde programma's op abonnementsbasis. Sinds 1996 heeft ons instituut meer dan 350 nascholingsprogramma's uitgebracht voor professionals in de gezondheidszorg. Voor ruim 11.000 klanten die uit liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde en professionals die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de éducation permanente.

  keyboard_arrow_up