Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Landelijke Studiedag 'Cultuursensitieve ouderenzorg'

  Nederland vergrijst waardoor de vraag naar ouderenzorg zal toenemen. Ook de migranten die in de jaren ’60 naar Nederland zijn gekomen zullen een beroep gaan doen op zorg. Er zullen dus steeds meer ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte hebben aan zorg. Dit betekent dat de zorgsector zich moet instellen op cultuursensitief werken.

  Tijdens deze studiedag worden er, aan de hand van wetenschappelijke inzichten en initiatieven uit de praktijk, handvatten geboden om cultuursensitief te werken.

  place Utrecht
  add 5.0 punten
  euro_symbol € 355.00
  access_time 09:30 - 16:15

  * Prijs: € Indien uw collega zich op dezelfde dag inschrijft, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  24-09-2020 09:30 - 16:15 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
  • Scholing Praktijkverpleegkunde(MW)
  • Scholing Wijkverpleegkunde

  Accreditatiebureau cluster 1 (ABC1): 5 punten

  list

  Programma

  Ochtendprogramma

  9.30 uur Ontvangst en registratie

  10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

  Kader van de dag

  Inventarisatie van de deelnemers

  Diana Codfried, eigenaar, coach/trainer en adviseur culturele diversiteit bij Bilan coaching & training

  10.30 uur Ouder worden, dementie en zorg: De perspectieven van migrantenouderen, mantelzorgers en professionals

  De visie op ouder worden, dementie en zorg verschilt tussen culturen. Ook bij ouderen zelf.

  Hoe kijken oudere migranten aan tegen ouder worden en zorg? Welke invloed heeft dit op hun zorgvraag en zorggebruik?

  Casus dementie: Hoe gaat de samenwerking tussen familie en de professional? Wat kan de samenwerking verbeteren?

  Carolien Smits, strategisch adviseur Programma Ouderen en Gezondheid bij Pharos

  11.15 uur Ochtendpauze

  11.35 uur Tal van initiatieven

  Er is in Nederland een groeiend aantal van woonzorg- initiatieven van en voor oudere migranten. Waar gaat het goed en waar kan het beter?

  Lessons learned en tips voor het verbeteren van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan oudere migranten.

  Yvonne Witter, adviseur ZorgSaamWonen

  12.20 uur Vragen en discussie

  Is er een onderwerp waarover u meer wilt horen/het gesprek wilt aangaan met de sprekers en uw collega’s uit het land? Dat kan! U kunt uw inbreng indienen via: info@leidscongresbureau.nl

  12.45 uur Lunchpauze

  Middagprogramma met keuzesessies

  13.30 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

  A. Uw referentiekader bepaalt

  We besteden veel aandacht en tijd aan het ophalen van informatie over het referentiekader van de cliënt. We zijn daarin sensitief, voelen daarvoor tijd en ruimte, maar hebben vaak weinig aandacht voor ons eigen referentiekader. Dit is één van de conclusies van het praktijkonderzoek van Stichting Schakelring.

  Aan de hand van het praktijkonderzoek en praktische werkvormen staan we in deze workshop stil bij uw referentiekader en oefent u hiermee.

  Chayenna van de Pol, casemanager dementie Zorgnetwerk Midden-Brabant en Elianne Stout-van Zee, projectleider Stichting Schakelring

  B. Van kortsluiting naar ont-moeten naar verbinding

  Om elkaar echt te kunnen ont-moeten (=niet moeten = graag willen) en te begrijpen is er verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt nodig. Voor verbinding is effectieve communicatie nodig. Communiceren is echter meer dan vragen en antwoorden. Een van de belangrijkste aspecten bij communicatie is verdiept luisteren. Wat houdt dit in en hoe doe je dit?

  Tijdens deze sessie wordt er geoefend met verdiept luisteren.

  Jos Artz, oprichter VARIIS en ArtzAdvies, auteur van ‘De Blauwe Biotoop’

  14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

  15.00 uur Ronde 2. U kunt kiezen uit sessie C of D.

   C. Gedrag duiden aan de hand van het levensverhaal

  In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het beschrijven van het levensverhaal in de dagelijkse praktijk bij bewoners met complex gedrag en het belang van kennis over en het aansluiten op een culturele achtergrond. Je krijgt handvaten aangereikt hoe je met aandacht voor de culturele achtergrond het levensverhaal uitvraagt, voorbij de informatie uit de heteroanamnese. Hoe benader je familie of andere betrokkenen en welke vragen je kunt stellen? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende doorvraagt en belangrijke informatie naar boven haalt? Vervolgens leer je hoe je met het levensverhaal in de hand een link met probleemgedrag legt en daar interventies op bepaalt en in kunt zetten.

  Priscilla de Graaf, CCE consulent, coach, opleider en trainer in complexe zorgsituaties

  D. In gesprek met migrantenouderen en hun naasten: het Culturele Interview

  Zorgprofessionals die met migrantenouderen werken kunnen te maken krijgen met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen van ouderen, kinderen en kleinkinderen anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

  In deze workshop wordt besproken welke invloed migratie, cultuur en levensbeschouwing hebben op de zorg. Ook wordt met het Culturele Interview geoefend. Hiermee leert de zorgverlener de voorliggende problemen te begrijpen vanuit de belevingswereld van de oudere en zijn/haar naasten.

  Cor Hoffer, socioloog en antropoloog, zelfstandig trainer en onderzoeker

  16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland

  In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up