Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Praktische juridische kennis in de langdurende zorg

  Als zorgprofessional hebt u in de dagelijkse praktijk van de langdurende zorg te maken met wettelijke kaders. Wat is er voor u veranderd door de invoering van de Wzd en hoe dienen we om te gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? En wat doet u als uw cliënt zelf wil beslissen maar u bent het helemaal niet met die beslissing eens?

  Onze sprekers zijn experts, kennen de problematiek en bieden u de kennis en praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Tijdens deze studiedag leert u welke juridische basiskennis en vaardigheden u nodig hebt, is er ruim gelegenheid voor vragen én gaat u aan de slag met cases uit de praktijk.

  place Amsterdam
  add 5.0 punten
  euro_symbol € 355.00
  access_time 09:30 - 16:00

  € collegakorting € 25 - vroegboekkorting (inschrijven vóór 29 januari 2020) € 25 - bij gelijktijdig inschrijven van 5 personen is de 5e gratis (5=4)

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  15-09-2020 09:30 - 16:00 Amsterdam
  list

  Programma

  09:30 uur Ontvangst en registratie

  10:00 uur Privacy en beroepsgeheim

  • Het uitwisselen van cliëntgegevens is vaak een voorwaarde voor een goede samenwerking in de langdurende zorg. U loopt daarbij tegen vragen aan als: wat betekent privacy van de cliënt of patiënt? Wat mag u wel en niet delen met uw collega’s binnen en buiten uw organisatie? En wat zijn de opties wanneer niet alle professionals gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim? Tijdens deze lezing hoort u hoe u de privacywetgeving toepast in uw dagelijkse praktijk.
  • Wanneer mag u welke gegevens delen met professionals binnen en buiten uw organisatie?
  • Welke gegevens mogen gemeenten opvragen om de zorg voor uw cliënt te regelen?
  • Wat houdt het toestemmingsvereiste in de AVG in, en wat betekent dat voor de praktijk?

  Mw. mr. Jolanda J.A. van Boven, jurist en directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

  11.00 uur Gelegenheid voor vragen

  11.15 uur Ochtendpauze

  11.45 uur Wet zorg en dwang

  • Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht en vervangt de Wet Bopz. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische stoornis of mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen als zij zichzelf of een ander ernstig benadelen, ongeacht of zij opgenomen zijn of thuis wonen. Tijdens deze lezing krijgt u een kort overzicht van de wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de langdurende zorgverlening. Belangrijke onderdelen zijn de evaluatie en de besluitvormingsprocedure. De laatste waarborgt dat zorgvuldig wordt onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, want alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

  Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

  12.45 uur Gelegenheid voor vragen, inleiding middagprogramma

  13.00 uur Lunchpauze

  Middagprogramma met parallelsessies

  13:45 uur Ronde 1, keuze uit A of B

  • A: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de ouderenzorg. Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. In de workshop bekijken we wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers uit de ouderenzorg. We bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger? Vragen die aan de orde komen zijn.
  • Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens?
  • Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf?

  Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten


  • B: De Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg. Wat speelt er in de zorgverlening in de gehandicaptenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loopt u tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet.

  Hilde Willems, Gedragsdeskundige en Beleidsadviseur Wet zorg en dwang VGZ, Cordaan

  14.45 uur Korte pauze en wisseling sessies

  15.00 uur Ronde 2, keuze uit C of D

  • C: Zeggenschap en vertegenwoordiging in de gehandicaptenzorg. Wat doe je als de cliënt zelf wil beslissen maar je bent het helemaal niet met die beslissing eens? Mag een vertegenwoordiger beslissen dat de cliënt niet alleen naar buiten gaat? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger, de zorgprofessional en van de cliënt zelf? Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten in de gehandicaptenzorg: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. We leren wat die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek van de deelnemers en bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger.

  Loes den Dulk, oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten


  • D: De Wet zorg en dwang in de ouderenzorg. Aan de hand van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet. Wat speelt er in de zorgverlening in de ouderenzorg nu de wet een paar maanden in werking is? Waar loopt u tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren?

  Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

  16.00 uur Einde parallelsessies, borrel

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na deze studiedag:

  • hebben de deelnemers kennis van de Wet zorg en dwang
  • hebben de deelnemers kennis van de algemene juridische kaders zoals privacy en beroepsgeheim
  • hebben de deelnemers kennis van het recht op zeggenschap en recht op vertegenwoordiging van patiënten en cliënten in de langdurende zorg
  • kunnen deelnemers hun kennis binnen de juridische kaders van de dagelijkse praktijk van gehandicapten- en ouderenzorg toepassen
  • kunnen de deelnemers de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid rondom de zorg voor cliënten en patiënten afbakenen
  • zijn de deelnemers met elkaar in contact om samen te zoeken naar mogelijkheden en succesvolle voorbeelden
  • hebben de deelnemers geoefend met casuïstiek als het gaat om toepassing van de verschillende wettelijke kaders en zijn tips en tricks uitgewisseld.


  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland

  In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up