• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Geweld achter de voordeur - Aanpak van huiselijk geweld in de keten (2020)

  Jaarlijks worden er ruim 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld, slechts een klein percentage hiervan krijgt de professionele hulp die ze nodig hebben. De juiste opvang en behandeling bieden is lastig omdat er sprake is van multiproblematiek. Deze zorg kunt u niet alleen bieden als zorgprofessional: hoe versterkt u de samenwerking met de ketenpartners binnen uw regio zoals Veilig Thuis, gemeente, politie en andere zorginstellingen? Hoe ziet deze samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode huiselijk geweld? En welke informatie mag u wel en niet verstrekken aan uw partners zonder beroepsgeheim?


  In de middag kunt u kiezen uit één van de drie verdiepingssessies over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Deze vragen elk om een ander behandelplan en manier van signaleren. Heeft u bijvoorbeeld binnen uw werk te maken met eerwraak? Of kent u een oudere die door zijn eigen kinderen financieel uitgebuit wordt? Of kent u een gezin waarbij het geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar heeft u geen idee hoe u dit moet doorbreken? Op deze vragen krijgt u antwoord in de verdiepingssessies. 

  place Amersfoort
  add 5.0 punten
  euro_symbol € 395.00
  access_time 09:00 - 16:00

  * Prijs: € excl. btw

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  10-11-2020 09:00 - 16:00 Amersfoort
  description

  Omschrijving

  Bied de beste behandeling en zorg aan slachtoffers van huiselijk geweld!


  Op de studiedag “Geweld achter de voordeur” komt ondermeer aan bod:

  • Hoe werkt u effectief samen met uw ketenpartners en het gezin? 
  • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacyregels? En hoe zit het met de rechten van uw cliënt?
  • Hoe signaleert u eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling of partnergeweld? En hoe voorkomt u dat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen? 


  list

  Programma

  9.00 uur

  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap


  09:30

  Opening door dagvoorzitter

  Wicher Pattje, onafhankelijk adviseur en procesbegeleider Conjunct

  • Aanpak huiselijk geweld - waaruit bestaat de aanpak?
  • Waar staan we anno 2020 en wat zijn de aandachtsgebieden die prioriteit verdienen?

  10:00

  Samen een ketensamenwerking opbouwen rondom huiselijk geweld

  Hilde Bakker, senior-adviseur Aanpak Huiselijk en Seksueel Geweld bij Movisie

  • Wat hebben slachtoffers van huiselijk geweld en gezinnen feitelijk nodig?
  • Hoe zet je een goede ketensamenwerking op en continueer je de bestaande samenwerking? 
  • Een huishouden, een plan, een regisseur - hoe geeft u dat in de praktijk vorm? 

  11:00

  Koffie- en theepauze


  11:15

  Vermoeden van huiselijk geweld - de rol van Veilig Thuis

  Daphne Steenvoorden, programma ondersteuner Veilig Thuis Utrecht

  • Melding huiselijk geweld bij Veilig Thuis - wat gebeurt er na uw melding?
  • De rol van Veilig Thuis in de ketensamenwerking huiselijk geweld
  • Wat mag je wel en niet verwachten van Veilig Thuis rondom informatievoorziening en inzicht in resultaten? 

  12:15

  Informatie-uitwisseling in de hulpverleningsketen

  • Informatieverstrekking aan derden - wat mag u wel en niet delen?
  • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en de privacyregels? En hoe zit het met de rechten van de burger?
  • Wat is de impact van de AVG wetgeving op de samenwerking met ketenpartners?

  13:00

  Verzorgde lunch


  14:00 - 16:00 uur

  Verdiepingssessies 

  In de middag volgt u één verdiepingssessie naar keuze:


  A. Intergenerationeel geweld en kindermishandeling 

  Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen Erasmus Universiteit Rotterdam, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

  Sietske Dijkstra, psycholoog, docent en onderzoeker, oprichter Bureau Dijkstra, verbonden als senior onderzoeker en expert huiselijk geweld aan Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht, voormalig lector huiselijk geweld en voormalig lid commissie Samson


  Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling is een ernstig probleem. Soms is er zelfs sprake van een cyclus van geweld, doordat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen. Wat is intergenerationeel geweld? Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij intergenerationeel geweld binnen gezinnen? En hoe kunt u de cyclus helpen doorbreken? Met deze vragen gaat u aan de slag in deze verdiepingssessie. U begint bij de basis: het (h)erkennen van kindermishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de opvang en behandeling van slachtoffers en plegers met als belangrijkste doel: het doorbreken van de geweldcyclus. In deze verdiepingssessie worden verschillende theoretische modellen gekoppeld aan casuïstiek. Daarnaast komen de belangrijkste preventieprogramma's aan bod, zodat u ook in uw eigen praktijk intergenerationeel geweld eerder kunt herkennen en inzicht krijgt in wat u kunt bijdragen aan een verdiepende en gespecialiseerde aanpak. 


  B. Ouderenmishandeling signaleren

  Miriam van Houten, klinisch geriater niet praktiserend, voorzitter richtlijn Vermoeden van Ouderenmishandeling Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie


  Recente cijfers in Nederland (Regioplan 2018) tonen dat jaarlijks 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderenmishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U leert hoe u deze meldcode in de praktijk kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat.


  C. Eergerelateerd geweld

  Janine Janssen, hoofd onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. 

   

  Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreigingen, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen. Hoe herkent u eergerelateerd geweld? Of slachtoffers ervan? En waar kunt u terecht als u vermoedens heeft van eergerelateerd geweld? In deze verdiepingssessie is ook ruimte voor vragen uit de praktijk. 

  business

  Organisatie

  business Medilex BV
  mail_outline info@medilex.nl
  place De Dreef 2 3706 BR Zeist

  Medilex heeft meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen, cursussen, opleidingen en incompany-trainingen op het gebied van zorg, welzijn, detentie en gemeenten. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

  keyboard_arrow_up