Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Symposium - Mensenhandel Signaleren

  Over het belang van het herkennen van signalen van mensenhandel door zorgverleners

  In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van iemand met gebruik van dwang, geweld, misleiding of misbruik makende van zijn of haar kwetsbare positie met als doel iemands inkomsten af te nemen of niet uit te betalen (uitbuiting).

  Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland schat men op 6.250 per jaar. Daarbij blijft veel mensenhandel, dus veel leed verborgen. Ongeveer een derde van de slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Steeds vaker zijn jongeren het slachtoffer. Op dit moment is zelfs de helft van de slachtoffers minderjarig. Het grootste deel betreft gedwongen prostitutie cq. Loverboyproblematiek.

  Johan Stam merkt dat jongeren, maar ook volwassenen, vaak niet eens weten wat mensenhandel is. Veel misbruikte meisjes weten niet wat normaal is, ontdekte ook Toine Lagro-Janssen. Zij beseffen niet dat het niet normaal is als je vriend je vraagt met anderen seks te hebben. Van de slachtoffers van mensenhandel komt 90% wel eens bij een arts. Daarom spelen artsen een grote rol in de signalering van mensenhandel. Maar artsen herkennen de signalen vaak niet en hebben schroom actie te ondernemen.

  Dit alles is voldoende aanleiding voor de Johannes Wier Stichting om hier de aandacht op te richten in een symposium. Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel en handvatten te geven hoe te handelen bij vermoeden van mensenhandel.

  place Amsterdam
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 13:30 - 18:00

  * Prijs: € in plaats van een toegangsprijs, stelt de JWS een éénmalige gift zeer op prijs. Deze kunt u overmaken op bankrekening NL39 TRIO 0254 6959 22 ten name van Johannes Wier Stichting, Amsterdam of word donateur via https://www.johannes-wier.nl/doe-mee/

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  28-02-2020 13:30 - 18:00 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Het programma werd samengesteld door JWS in samenspraak met Toine Lagro-Janssen

  list

  Programma

  13.30 – 14.00     Registratie, inloop en koffie/thee

  14.00 – 14.15      Welkom en introductie | Fransje Snijders | voorzitter Johannes Wier Stichting, tevens symposiumvoorzitter


  Openingsbijdrage door Herman Bolhaar | Nationaal Rapporteur Mensenhandel


  14.15 – 14.30      Een ervaringsdeskundige aan het woord

  14.30 – 14.40     Muzikaal intermezzo door Unheard Music Concepts|

  Vragen en discussie met aanwezigen

  14.40 – 15.10  Wat is mensenhandel? |Lezing door Johan Stam | Korpsexpert van Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, afdeling Oost-Nederland |


  15.10 – 15.25      Hoe signaleert de (huis)arts? | Co-referaat door Toine Lagro-Janssen | Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc te Nijmegen en Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en –Midden |


  15.25 – 15.40      Muzikaal intermezzo | Vragen en discussie met aanwezigen

  15.40 – 16.00      Pauze

  16.00 – 16.30     Mensenhandel en de Meldcode | Lezing door Marcus de Koning -Man | Cultureel antropoloog, projectleider & adviseur Aanpak Mensenhandel, CoMensha |

  16.30 – 16.45      Opsporing van mensenhandel en het medisch beroepsgeheim: mogelijke dilemma’s? | Co-referaat door Corrette Ploem | Gezondheidsjurist Amsterdam UMC, locatie AMC en Lid Gezondheidsraad|

  16.45 – 17.00      Muzikaal intermezzo en discussie met aanwezigen

  17.00 – 18.00      Afsluiting en napraten tijdens borrel

  business

  Organisatie

  business Johannes Wier Stichting
  mail_outline Info@johannes-wier.nl
  place Keizersgracht 177 1016DR Amsterdam

  De Johannes Wier Stichting is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor medische professionals. De stichting wordt sinds haar oprichting in 1986 vrijwel volledig gefinancierd door donaties, schenkingen en legaten. De stichting is ANBI erkend en is ingeschreven bij de KvK onder nr 41181972.

  keyboard_arrow_up