Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers

  De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big), de WGBO (bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn belangrijke wetten waarmee de apotheker dagelijks te maken krijgt.

  De onderwerpen die in deze wetten geregeld worden zijn zeer uiteenlopend van aard. Vaak ligt een combinatie van verschillende wettelijke bepalingen ten grondslag aan de uiteindelijke norm waar de apotheker vanuit moet gaan. Dat is, zeker voor een niet-juridisch geschoolde apotheker, niet altijd even gemakkelijk.

  In de cursus gaan we kriskras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt geen logica te zitten in de behandeling van de diverse onderwerpen. De cursus is wel met opzet zo vormgegeven. Er wordt een aantal onderwerpen behandeld waar de apotheker in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing moet worden genomen. Ook kan een apotheker opeens worden geconfronteerd met een onalledaagse vraag. Om direct een antwoord hierop te kunnen vinden, is het een pre als de apotheker redelijk thuis is in de van toepassing zijnde regelgeving.

  Deze cursus tracht hiervoor een soort wegwijzer te geven. De cursus bevat een aantal praktijkgerichte vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Per abonnement

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 31-12-2020 Onbekend Online
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen
  • bent u zich bewust van de betekenis van de diverse wetteksten
  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up