Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekers

  Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt. Vooral in Azië is de toename van het aantal bekende diabetespatiënten enorm. De WHO spreekt zelfs van een pandemie van DM2. Dat de bevolking steeds ouder wordt, en een veranderde leefwijze op veel plaatsen in de wereld spelen een rol bij deze toename.

  Bij de patiënt met DM2 is er vaak pas in een laat stadium sprake van echte klachten. Toch is het van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk te herkennen.

  (Vroegtijdige) behandeling met als doel streven naar normoglykemie, normolipidemie en normotensie kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn.

  Het is belangrijk dat aan deze grote groep patiënten goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd.

  De relatie tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij diabeteszorg kunnen worden verdeeld in een zogenoemde binnencirkel en een buitencirkel.

  De binnencirkel (huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, wijkverpleegkundige en apotheek) is verantwoordelijk voor de basiszorg en verwijst indien nodig naar de buitencirkel (internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en oogarts).

  De buitencirkel verwijst zo snel mogelijk terug naar de binnencirkel. Voor sommige patiënten is de buitencirkel de binnencirkel. Dit zijn patiënten met complicaties die om die reden in zorg blijven in de tweede lijn.

  De apotheek (binnencirkel) neemt een aantal belangrijke taken op zich in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij begeleidingsgesprekken tijdens de initiële behandelfase en de chronische behandelfase. In de initiële behandelfase zal meestal de eerste en tweede uitgifte van metformine plaatsvinden. In de chronische behandelfase zal pas de eerste uitgifte van insuline plaatsvinden. Zo volg je meer de patient-journey.

  In deze cursus leert u hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen en oorzaken zijn.

  Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de complicaties van DM2. De behandeling komt uitgebreid aan bod, en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM2.

  Uitgangspunt is de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (juli 2018) en recent verschenen KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2, 2019.
  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Per abonnement

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 31-12-2020 Onbekend Online
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van deze cursus:

  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn
  • kent u de verschillen tussen de eerste, tweede en vervolgbegeleidingsgesprekken volgens de KNMP-richtlijn, en de kernaanbevelingen van deze richtlijn
  • kunt u gericht voorlichting en adviezen geven aan DM2-patiënten
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2
  • kent u de voor- en nadelen, bijwerkingen en contra-indicaties van de verschillende geneesmiddelgroepen


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up