• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'

  COPD is een chronische, meestal progressieve aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met een hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd en ook in Nederland een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en mortaliteitscijfers, met name onder ouderen.

  laptop E-learning
  add 2.5 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 13-11-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Acute exacerbaties, die gedefinieerd zijn als een acute toename van de respiratoire symptomen waarvoor behandeling en/of ziekenhuisopname geïndiceerd is, hebben belangrijke klinische gevolgen, waaronder een negatief effect op de kwaliteit van leven, de functionele status en de prognose van patiënten. In Nederland worden jaarlijks 30.000 mensen met COPD opgenomen in het ziekenhuis vanwege een exacerbatie, waarvan de helft heropnamen; 20% van deze patiënten wordt binnen datzelfde jaar drie of meer keer opgenomen. Vooral oudere patiënten met COPD leveren tijdens een ziekenhuisopname veel in aan conditie, spierkracht en functionaliteit. Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een specifiek COPD-revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze groep kwetsbare, vaak minder belastbare, oudere patiënten met (zeer) ernstig COPD: het zorgpad GRZ-COPD. 

  Het zorgpad GRZ-COPD is een wetenschappelijk bewezen revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van oudere patiënten met COPD verbetert en het aantal nieuwe longaanvallen vermindert. Het zorgpad GRZ-COPD richt zich op een brede, patiëntgeoriënteerde, interdisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverleners uit de gehele keten. Op basis van een gestandaardiseerd assessment stelt het behandelteam, in samenspraak met de patiënt, een modulair ingericht behandelprogramma samen, dat voor iedere patiënt uniek is. Dit persoonsgerichte programma richt zich op persoonlijke doelen op het gebied van de lichamelijke en de functionele status met daarnaast veel aandacht voor een optimaal zelfmanagement van de patiënt en zijn/haar naasten. In het programma wordt ook op maat aandacht gegeven aan palliatieve zorgaspecten, aangezien de prognose van deze patiënten vaak beperkt is. Algemeen doel van het zorgpad GRZ-COPD is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties, zoals heropnames en frequente exacerbaties.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


  INHOUDSOPGAVE


  Module 1


  Uw docent

  Introductie

  Casus

  Definitie en etiologie

  Epidemiologie en diagnostiek

  Gezondheidsstatus


  Module 2

  Introductie

  Palliatieve zorg

  Behandeling en revalidatie

  Zorgpad GRZ-COPD

  Samenwerken in de keten

  Vragenlijsten en klinimetrische tests

  Literatuur


  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  •   heeft u inzicht in de epidemiologie, etiologie, diagnostiek en de ernststadia van COPD

  •   kunt u de gezondheidsstatus (symptoomlast, functionaliteit, psychosociaal functioneren, zelfmanagement en kwaliteit van leven) van patiënten met COPD bepalen 

  •   kunt u omschrijven hoe u een breed assessment kunt uitvoeren waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD goed en volledig in kaart wordt gebracht

  •   weet u hoe u binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-revalidatieprogramma kunt ontwikkelen en implementeren

  •   kunt u de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten voor het opzetten van een GRZ-COPD-programma, zowel binnen uw organisatie als in de keten, benoemen


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up