Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • BEWEGEN - ON THE MOVE, 1e lijn in beweging

  "Stilzitten is het nieuwe roken" is een slogan die het afgelopen decennium in de zorg in toenemende mate gebezigd wordt. Aandacht voor preventie en beïnvloeding van lifestyle is met name binnen de eerste lijn een centraal thema geworden om de gezondheid van onze patiënten te beïnvloeden. Talloze initiatieven zijn inmiddels ontstaan om Nederland meer aan het bewegen te krijgen.

  place Baarn
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 160.00
  access_time 12:00 - 21:00

  * Prijs: € WDH-lid € 160,00 Niet WDH-lid € 199,00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  15-01-2020 12:00 - 21:00 Baarn
  description

  Omschrijving

  Eigenlijk alle werkers in de eerstelijnszorg hebben met het bewegen van hun patiënten te maken, huisartsen en praktijkondersteuners, natuurlijk de fysio- en oefentherapeuten, maar ook ergotherapeuten, podotherapeuten, diëtistes en thuiszorgmedewerkers.

  Onderling samenwerken en kennis van elkaars expertise kan de zorg doen verbeteren. Daarnaast is het van belang te weten waar de grenzen liggen van onze eigen mogelijkheden en waar de tweede lijn zijn meerwaarde heeft.

  De congrescommissie heeft in deze nascholing een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij alles rond bewegen vanuit verschillende gezichtspunten bekeken wordt. Voor alle werkers in de eerstelijnsgezondheidszorg biedt deze bijeenkomst mogelijkheden de eigen kennis te vergroten en om tot betere samenwerking te komen met de andere disciplines.


  1. OPENING - PLENAIRE SESSIE

  Consulent: Bas van de Goor

   Bas van de Goor is een Nederlands oud-volleyballer die tot de meest succesvolle volleyballers van Nederland behoort.

  Na afloop van zijn carrière richtte hij de Bas van de Goor foundation op. Deze foundation heeft als missie om de kwaliteit van het leven voor mensen met diabetes te verhogen.

  De foundation en Bas richten zich op mensen met diabetes, net als Bas zelf, en informeert deze mensen over de positieve effecten die sport op hen heeft.


  2. CHRONISCHE ZIEKEN EN SPORT

  Consulent: Karin van der Ende-Kastelijn, Sportarts

  Na deze workshop kunt u via een kort assessment de fitheid van uw chronische patiënt beoordelen. Daarnaast kunt u gericht bewegingen voorschrijven voor de verbetering van de cardiovasculaire gezondheid alsmede vermindering van vermoeidheidsklachten.


  3. SPORT-SPECIFIEKE BLESSURES

  Consulent: Huib Plemper, Sportarts

  In Nederland wordt veel gesport en m.n. ook tot op steeds hogere leeftijd. Naast acute letsels bij m.n. bal- en contactsporten komen bij duursporten regelmatig surmenageletsels voor. In deze workshop zal worden ingegaan op veel voorkomende surmenageletsels rondom het knie- en enkelgewricht. Middels een op de tak van sport gerichte anamnese en een adequaat uitgevoerd lichamelijk onderzoek moet het voor de huisarts in de meeste gevallen mogelijk zijn om tot een juiste diagnose en evidence-based beleid te komen zodat de sporter tevreden de spreekkamer weer verlaat en hopelijk ook op korte termijn zijn sport weer kan beoefenen.


  4. WINST DOOR VOEDING

  Consulent: Anja van Geel, sportdëtiste

  Winnen door alléén voeding gaat niet lukken, maar een wedstrijd verliezen door op een verkeerde manier met voeding om te gaan komt in de praktijk nog té vaak voor. Voeding en training zijn niet alleen belangrijke factoren voor prestatie maar ook onmisbare ingrediënten om gezondheid te verbeteren. Tijdens deze workshop zal de nadruk liggen op het doel van verbeteren van de gezondheid. Uiteraard zal ik als sportdiëtist daarbij voorbeelden gebruiken uit de (top)sport.


  5. ALS BEWEGEN MINDER WORDT

  Consulent: Carien Carp, Ergotherapeut

  Hulpmiddelen kunnen van groot nut zijn voor patiënten bij wie het bewegen moeizamer gaat. In deze workshop leert u welke mogelijkheden er zijn en wat de rolverdeling in de eerste lijn zou moeten zijn met betrekking tot advisering, voorlichting en aanmeting.


  6. AANGEPAST SPORTEN

  Consulent: Marijke Roest, Beweegmakelaar aangepast sporten

  Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor hen bij wie dit niet vanzelfsprekend is of voor wie drempels zijn bij reguliere sportbeoefening. Naast fysieke biedt sport juist voor deze groep ook veel mentale voordelen. In deze workshop leer je aan de hand van veel voorbeelden bij welke patiënten je aan "Aangepast Sporten" moet denken en wat dit in de praktijk inhoudt.


  7. MET DE VOET OP TAFEL

  Consulent: Wouter Verbeek, Podotherapeut

  Voetproblemen zijn voor alle eerstelijns zorgverleners veel voorkomend. Hoe kijken we ernaar? Met het beoordelen van onze eigen en elkaars voeten en onder het motto ''Je gaat het pas zien als je het door hebt" je kan je leren gestructureerd en efficiënt voetproblemen te beoordelen en enkele veel voorkomende afwijkingen te diagnostiseren. Beperkingen, die ontstaan waardoor het lopen moeilijker gaat worden, komen uitgebreid aan bod.


  8. ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

  Consulent: Marjolein Hiemstra, (oncologie)fysiotherapeut en Rinie Boomkamp-Koppen, Revalidatiearts

  Tijdens en na de medische behandeling van kanker ervaren patiënten vaak een toename van vermoeidheid en een afname van conditie. Vermoeidheid kan een grote invloed uitoefenen op de kwaliteit van het leven. Eind 2018 heeft het Meander Medisch Centrum een netwerk opgericht (Transmuraal Oncologienetwerk Fysiotherapie) met 1e lijn fysiotherapeuten om de (na)zorg voor de oncologische patiënt te verbeteren. Wanneer komt een patiënt in aanmerking voor fysiotherapie in de 1e lijn en wanneer voor medische specialistische oncologische revalidatie? Wat kan dit netwerk bieden en wie neemt hieraan deel? Graag willen we tijdens de workshop bovenstaande vragen beantwoorden.


  9. TEVEEL BEWEGEN

  Consulent: Manda Alons, Neurologe

  Binnen de 1e lijn ziet iedereen af en toe patiënten met tremoren. De vraag is vaak: Moet ik er wat mee en kan ik er wat mee? Deze workshop biedt duidelijkheid over diagnostiek en therapie.

   

  10. PLAATJES IN BEWEGING

  Consulenten: Matthijs Vermeulen, Radioloog Meander Medisch Centrum

  Röntgen en echo onderzoek van het bewegingsapparaat wordt steeds meer toegepast. Hoe zet je deze diagnostiek goed in? Wat is hiervan de zin en onzin? Hoe duidelijker je de vraag stelt hoe meer kans je hebt op een antwoord.

   

  11. SOLK

  Consulenten: Astrid Hertogh, Kaderhuisarts GGZ en Jan Hendrik Vos, Fysiotherapeut

  Hoe krijg je SOLK patiënten in beweging?

  Sommige SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) kunnen goed door de fysiotherapeut worden behandeld. Het is van belang dat verschillende hulpverleners dezelfde taal spreken zodat de patiënt steeds dezelfde boodschap krijgt.

  In deze workshop nemen we u in een vogelvlucht mee door de theorie van SOLK en aan de hand van casus gaan we aan de slag. Welke uitleg past bij u en de zorgverleners met wie u samenwerkt?


  12. ALLOCHTONEN IN BEWEGING

  Consulent:

  Specifieke initiatieven om meer allochtonen aan het bewegen te krijgen; integratie of niet?


  13. KINDERBREIN IN BEWEGING

  Consulenten: Herman Schippers, Kinderneuroloog St. Antonius Ziekenhuis en Willy Peper, Kinderneuroloog St. Antonius Ziekenhuis

   In deze workshop leert u welke invloed het ontwikkelde kinderbrein op het bewegen heeft en wat dit allemaal kan verstoren. Omgekeerd heeft ook bewegen invloed op de ontwikkeling van het brein. Wat kunnen we met deze kennis in de praktijk?


  list

  Programma

  12.00 - 13.00 uur: Ontvangst met broodje

  13.00 - 13.15 uur: Dagopening door Willem Bavinck (dagvoorzitter) en Cassandra Zwaan (medisch directeur WDH Midden Nederland en huisarts in Baarn)

  13.15 - 14.00 uur: Plenaire opening

  14.10 - 15.10 uur: Workshopronde 1

  15.10 - 15.40 uur: Koffiepauze

  15.40 - 16.40 uur: Workshopronde 2

  16.50 - 17.50 uur: Workshopronde 3

  17.50 - 18.50 uur: Buffet

  18.50 - 19.50 uur: Workshopronde 4

  20.00 - 21.00 uur: Workshopronde 5

  21.00 uur: Afsluiting en borrel


  business

  Organisatie

  business Federatie WDH Midden-Nederland
  mail_outline info@wdhmn.nl
  place Dalplein 61 3762 BN Soest

  Het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de Federatie programma's voor nascholingen en toetsing. De Federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up