Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019

  Wil jij ook je blinde vlekken zien en aandacht hebben voor signalen van mishandeling, zodat we kinderen en ouderen kunnen helpen tijdens ons zorgproces. Kom dan naar ons congres om ook het verschil te kunnen zien!


  Vanuit de “Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” organiseren we deze congressen om dieper in te gaan op de gevolgen van mishandeling en ze beter op het netvlies te krijgen. Door plenaire en interactieve sessies gaan we van elkaar leren en met zijn allen alerter zijn op signalen en stoppen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en handelen volgens de “Meldcode”.

  place Heerlen
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 27.00
  access_time 08:00 - 12:30

  € voor externe deelnemers €27,50 voor interne deelnemers gratis

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  10-10-2019 08:00 - 12:30 Heerlen
  14-11-2019 08:00 - 12:30 Heerlen
  description

  Omschrijving

  Doel congres Kindermishandeling:

  -             Inzichten verwerven op gezondheidsproblematieken die optreden als gevolg van kindermishandeling op langer termijn. Waarom signaleren en herkennen en stoppen kindermishandeling.

  -             Centrum Seksueel Geweld (CSG)Wat is het, voor wie en wanneer? : meer algemeen zal worden toegelicht wat het CSG is, hoe het is ontstaan en gelokaliseerd binnen Nederland, wie er werken en wat er binnen het CSG gedaan wordt bij een verwijzing vanuit een ziekenhuis.

   -             SOA’s : Titel: Welke kom je tegen en wat doe je ermee?

  Wat te doen bij verdenking op seksueel misbruik in het zuyderland ziekenhuis? En welke Soa’s kom je tegen specifiek bij kinderen en wat doe je ermee? —> duur 45 min Het stappenplan van wat te doen bij verdenking op seksueel misbruik bij kinderen/ volwassenen wordt kort besproken. Er wordt ingegaan op de routing specifiek in het Zuyderland ziekenhuis, wanneer te verwijzen naar het centrum voor seksueel geweld (CSG) en daarnaast worden de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen bij kinderen besproken.

  -             Inzichten verkrijgen door discussie over kindermishandeling hoe je hiermee om kunt gaan, de dilemma’s en oplossingen hiervoor. Het verkrijgen van trics en tips middels spelvorm en discussie met andere zorgverleners.

  -             de aandachtsfunctionarissen binnen Zuyderland MC onder de aandacht brengen, voorstellen en wanneer we er zijn.      

   

  business

  Organisatie

  business Zuyderlandacademie, congresbureau
  mail_outline congresbureau@zuyderland.nl
  place Henri Dunantstraat 5 6419 PC Heerlen
  keyboard_arrow_up