• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online ‘Morbide obesitas en bariatrie'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas (bron: Volksgezondheidenzorg.info). Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapnoe, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker. De stijgende prevalentie van obesitas en de daarmee gepaard gaande comorbiditeit vormen een toenemende belasting van ons zorgstelsel en vereisen effectieve therapie.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 13-08-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf?

  Kosteneffectiviteit is belangrijk voor de overheid, maar minder belangrijk voor de patiënt. De patiënt, de chirurg en de andere specialisten concentreren zich met name op alle voordelen van de ingreep. De huisarts is bij uitstek degene die met de patiënt kan onderzoeken of deze operatie op dit moment gewenst is. Veel huisartsen willen deze taak graag op zich nemen, maar hebben soms te weinig kennis van en ervaring met deze materie. In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker te maken om de patiënt te begeleiden. Hierbij zullen zowel de besluitvorming tot bariatrie, de verwijzing, de operatie zelf met de mogelijke complicaties, het multidisciplinaire begeleidingstraject als de postoperatieve (levenslange) controles van de patiënt worden belicht.In deze cursus worden de NHG-Standaard Obesitas, de zorgstandaard Obesitas en de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas als uitgangspunt genomen.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  list

  Programma

  INHOUDSOPGAVE

  Module 1

  Inventarisatie

  Definitie obesitas

  Comorbiditeit

  • Slaapapneu (OSAS)
  • Polycysteusovariumsyndroom (PCOS) / infertiliteit
  • Benigne intracraniële hypertensie

  (Morbide) obesitas en zwangerschap

  Eetstoornissen

  • Boulimia nervosa
  • Binge Eating Disorder (BED)

  Rol van de diëtist

  Diagnostiek morbide obesitas

  • Anamnese
  • Lichamelijk onderzoek

  Verdere diagnostiek

  Module 2

  Bariatrische Chirurgie

  Verschillende operatietechnieken

  • Maagband
  • Gastric bypass
  • Gastric sleeve

  Te verwachten effecten van bariatrie

  Verwijzing

  Bariatrische ingreep: wat komt er allemaal bij kijken?

  • Voorlichtingsbijeenkomst
  • Screening
  • Multidisciplinaire behandelingstraject
  • Dag van de operatie

  Vervolgtraject

  • Psychische klachten
  • Zwangerschap
  • Medicatie na bariatrie

  Rol van de huisarts tijdens het behandeltraject

  Resultaten van de operatie

  Dumping

  Leefstijl aanpassen

  Tot slot

  Evaluatie

  Literatuur

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u uw kennis over de prevalentie, diagnostiek, behandeling en verwijzing van morbide obese volwassenen aangevuld;
  • bent u extra alert op het herkennen van morbide obesitas en de bijbehorende comorbiditeit;
  • bent u zich meer bewust van uw eigen gevoelens betreffende morbide obese patiënten en bariatrische chirurgie;
  • bent u in staat om morbide obesitas op een voor u en de patiënt prettige manier bespreekbaar te maken;
  • neemt u de patiënt met extreem overgewicht serieus en hebt u inzicht in de impact die morbide obesitas heeft op zijn/haar leven;
  • hebt u uw definitie van een succesvolle behandeling van morbide obesitas aangepast;
  • bent u in staat de voor- en nadelen van bariatrie met de patiënt te bespreken;
  • bent u in staat de patiënt in te lichten over de inhoud en het nut van het intensieve multidisciplinaire traject voor en na de ingreep;
  • hebt u een duidelijk beeld over de verwijsmogelijkheden voor bariatrie in uw werkgebied;
  • hebt u uw kennis over de levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep aangevuld.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up