Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Sportgeneeskunde: Emergency Sports Medicine

  Eenieder staan de beelden in het geheugen gegrift van voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, collabeerden en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde CWK.

  Natuurlijk hou je als begeleidend(sport-) arts bij de verschillende snelheids- en (bal-)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend (sport-)arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is.

  place Utrecht
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 795.00
  event 27-06-2019 tot 28-06-2019
  access_time 18:30 - 17:45

  € Prijs is inclusief catering en hand-outs

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  27-06-2019 t/m 28-06-2019 18:30 - 17:45 Utrecht
  description

  Omschrijving

  De SOS organiseert daarom in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht een cursus gericht op de juiste inschatting en adequate opvang / behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar de begeleidend (sport-)arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

  Dat betreft niet alleen medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij de ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), maar daar valt bijvoorbeeld ook de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een insult onder. Voor een uitgebreid overzicht van de competenties die op deze ‘acute geneeskunde’ betrekking hebben wordt verwezen naar de bijlage.

  De cursus start op de donderdagavond met een theoretische verhandeling van de recent op- respectievelijk bijgestelde ABCDE-methodiek en een korte uitleg van wat er verwacht mag worden van de skill- en scenariotrainingen.

  De volgende dag krijgt u de mogelijkheid om de besproken ABCDE-methodiek uitgebreid praktisch te oefenen in de vorm van skill- en scenariotrainingen. Bij de invulling van deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en de expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van huisartsen. Zo zal bij de scenariotrainingen gewerkt worden met getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (professionele acteurs).

  De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen. Het praktijkexamen zal door de praktijkdocenten worden afgenomen aan de hand van een scenario.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van de cursus bent u in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die u kunt tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie, waaronder verstaan wordt:

  • Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be-)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek.
  • Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp in de zin van:
  • Basic Live Support (BSL) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.
  • Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen / vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt.
  • De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan ambulancepersoneel / het ziekenhuis).
  business

  Organisatie

  business Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde
  mail_outline sos@sportgeneeskunde.com
  place Professor Bronkhorstlaan 10A 3723 MB BILTHOVEN

  De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg richt zich onder andere op het ontwikkelen en geven van cursussen en workshops, zoals u vindt in het cursusprogramma. Doel is de kwaliteit van de sportgezondheidszorg te verhogen, waardoor sporters en patiënten een optimale advisering en zorg geboden kan worden.

  keyboard_arrow_up