Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Eerstelijns Oogheelkunde

  De cursus oogheelkunde van STOOHN wordt door een cursist tweemaal gevolgd. De eerste keer is het leren van de basiskennis en het leren beheersen van de verschillende technieken het over-all doel, de tweede keer het herkennen van afwijkingen en het volledig beheersen van de verschillende technieken. Na het tweemaal met goed resultaat volgen van een cursus verkrijgt men een certificaat wat recht geeft op inschrijving in het CHBB register oogheelkunde. Vervolgens wordt na enige praktijkervaring geadviseerd om nog een derde keer de curus te volgen. Het doel is dan perfectioneren van kennis en techniek, antwoord krijgen op vragen en/of problemen die men bij het uitoefenen van de oogheelkunde in de huisartsenpraktijk is tegengekomen.

  add 20.0 punten
  euro_symbol € 1,450.00
  access_time 08:30 - 17:30

  € inschrijfgeld wordt besteed aan aanschaf/vervanging apparatuur, lesmateriaal, vergoeding docenten, kosten lokatie en lunch. De stichting oogheelkundig onderwijs aan huisartsen is een stichting zonder winstoogmerk, echter ook zonder sponsoring.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  24-04-2019 t/m 26-04-2019 08:30 - 17:30 Heerlen
  02-10-2019 t/m 04-10-2019 08:30 - 17:30 Horst
  description

  Omschrijving

  De cursus bestaat uit 5 identieke dagdelen, waarbij elk dagdeel bestaat uit het werken in groepjes van maximaal 4 cursisten onder begeleiding van 1 docent met echte patiĆ«nten die door een regionale huisarts worden verzorgd. Elk dagdeel wordt afgesloten door een presentatie van een hoofddocent die 30-60 minuten duurt. Het praktische gedeelte bestaat uit een combinatie van het aanleren van oogheelkundige vaardigheden (visusonderzoek, gebruik spleetlamp, indirecte funduscopie , drukmeting, verwijderen corpus alienum, doorspuiten traanlkanaaltjes), gecombineerd met theorie die is toegespitst op de vaardigheden, de anatomie, fysiologie en pathologie van het oog in relatie tot de patiĆ«nt die op dat moment wordt onderzocht. De opzet is om door de combinatie van kennis en vaardigheden zelfstandig te komen tot een uitgebreid verslag van het oogheelkundig onderzoek, inclusief diagnose en behandeladvies. De theoretische verdieping die aan het einde van elk dagdeel volgt geeft een overzicht van een oog

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De specifieke leerdoelen zijn (conform de richtlijnen van het CHBB register oogheelkunde):

  • onderscheid maken tussen ongecompliceerde en gecompliceerde refractieafwijkingen en op basis daarvan een gericht behandeladvies te kunnen opstellen
  • kleine oogheelkundige kwalen (chalazion, chron blepharitis, corpus alienum) zelf kunnen onderzoeken en behandelen. Middels kleine chirurgie perioculaire structuren kunnen behandelen en de proef van Anel kunnen uitvoeren
  • een cataract kunnen beoordelen mbv een spleetlamp en op basis daarvan de juiste vervolgbehandeling adviseren
  • middels directe en indirecte funduscopie en via de spleetlamp patienten met diabetes en andere aandoeningen van het achterste oogsegment te vervolgen en op het juiste moment verwijzen (mn : geen patienten verwijzen die geen afwijking hebben)
  • tonometrie als onderdeel van het oogonderzoek uit te voeren ter bepaling van de oogboldruk en goed gereguleerde glaucoompatienten (samen met de oogarts) te volgen (controles)
  • adequate voorlichting te geven aan de patient mbt oogheelkundige afwijkingen en brillen
  • oogheelkundige kennis beter integreren met kennis van overige aandoeningen

  Om deze leerdoelen te realiseren is er tevens kennis nodig van

  • anatomie, fysiologie en pathologie van het oog
  • het beheersen van een goede anamnese met betrekking tot oogklachten
  • het op een juiste wijze interpreteren van de klachten en de gegevns verkregen bij de anamnese

  Uiteindelijk kan de huisarts veel meer oogheelundige problemen op een juiste wijze diagnostiseren en zelf behandelen, verantwoord afzien van een verwijzing of gericht verwijzen binnen de eerste lijn (opticien, optometrist)

  Daarnaast kan de huisarts gerichter en op het juiste moment verwijzen en in samenwerking met de oogarts een deel van de oogheelkundige patienten controleren of grotere groepen patienten (zoals bijv diabetes mellitus) gericht screenen en controleren op afwijkingen (bijv diabetische retinopathie).

  business

  Organisatie

  business Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen in
  mail_outline mmbrasse@ezorg.nl
  place Beukenlaan 3 6063 DA VLODROP
  keyboard_arrow_up