Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Leergang voor opleiders en stagebegeleiders

  Opleiders (plv) hebben zich de afgelopen jaren vooral bekwaamd in didactische vaardigheden ten behoeve van de invulling van hun rol. In het kaderbesluit wordt sinds 2011 expliciet uitgegaan van een opleidingsgroep met actieve supervisoren waaraan de (plv) opleider steeds meer sturing geeft. Het betreft dan met name een rol in het coachen van aios in leertrajecten, organisatorische taken, veranderkundige- en leiderschaps­taken vanuit een niet hiërarchische relatie. Een onderzoek door de landelijke commissie Scherpbier 2.0 naar de commentaren van opleidingsvisitaties van de afgelopen jaren laat zien dat opleiders hierin onvoldoende zijn toegerust. Het opleiden van aios en leidinggeven aan een opleidingsgroep (en aiosgroep) is niet iets wat je als geneeskundig specialist er zomaar meer bij doet. Met alle ontwikkelingen is het opleiderschap in toenemende mate een vak apart geworden. Een vak waarop een (aankomend) opleider zich kan voorbereiden door het volgen van gerichte scholing.

  add 24.0 punten
  euro_symbol € 495.00

  € Bij volgen hele leergang korting

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  18-04-2019 t/m 09-05-2019 Onbekend Maastricht
  02-05-2019 t/m 14-05-2019 Onbekend Geleen
  23-05-2019 t/m 13-12-2019 Onbekend Doorn
  14-06-2019 t/m 25-06-2019 Onbekend Eindhoven
  06-11-2019 t/m 24-06-2020 Onbekend Amersfoort
  description

  Omschrijving

  De leergang bestaat uit vier masterclasses:  startende opleider: hoe vind ik mijn weg, coachen van aios, leidinggeven en coachen van de opleidingsgroep, verandermanagement voor opleiders

  In deze leergang professionaliseren opleiders zich rondom de 4 hoofdpeilers van het opleidersschap: Regelgeving, begeleiden/ coachen van aios, leidinggeven aan de opleidingsgroep en realiseren van veranderingen  en vernieuwingen binnen de opleiding. 

  Opleiders krijgen veel informatie en toelichting op alle aspecten van het opleiden, leren technieken om zowel op aios als op groepsniveau te coachen, de opleiding te managen en krijgen inzicht en vaardigheden om vernieuwingen en veranderingen rondom opleiden succesvol te implementeren. 

   

  list

  Programma

  Dag 1: Masterclass voor de startende (plv) opleider

  Op deze dag krijgt u inzicht in de belangrijkste kaders en regelgeving van de medische vervolgopleidingen. Er wordt ingegaan op de rol en taken van de verschillende instanties en organen, het regelen van alle praktische zaken en kwaliteitszorg voor de opleiding en er wordt ingegaan op alle regels en stappen bij een geïntensiveerd begeleidingstraject.


  Dag 2: Masterclass Coachen van aios

  Het begeleiden en coachen van de aios in hun ontwikkeling is een kerntaak van de opleider. In deze masterclass leert u een aantal coachtechnieken om aios in hun leertraject te begeleiden.


  Dag 3: Masterclass Coachen van de opleidingsgroep

  Als opleider moet u vanuit een niet hiërarchische positie leidinggeven aan uw opleidingsgroep en van opleiden een gezamenlijk verantwoordelijkheid maken. In deze masterclass krijgt u handvatten aangereikt om uw opleidingsvisie te realiseren, groepsdynamische processen te herkennen om het team functioneren te vergroten c.q. te verstevigen.  


  Dag 4: Masterclass Leidinggeven aan verandering 

  Als opleider heeft u met enige regelmaat te maken met veranderingen en vernieuwingen. In deze masterclass wordt gewerkt aan strategieën om veranderingen binnen uw opleidingsgroep op een succesvolle manier te implementeren, om te leren gaan met weerstand en veranderingen te consolideren.

  business

  Organisatie

  business De Tweede Praktijk
  mail_outline info@detweedepraktijk.nl
  place Sluysoort 58 3602 AS Maarssen
  keyboard_arrow_up