• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Autorijden en dementie'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke achteruitgang vaak nog hoog in, en precies door die toenemende beperkingen zijn ze meer afhankelijk van de auto. Het niet meer mogen rijden, de lege parkeerplek voor de deur en het aangewezen zijn op ander vervoer (meerijden met de kinderen, de buurttaxi, de bus, de scootmobiel) worden ervaren als gezichtsverlies. Als arts is u door de wetgever een belangrijke plaats toebedeeld in het herkennen van afnemende rijvaardigheid, het bespreekbaar maken daarvan, en het mensen en hun zorgsysteem motiveren ofwel de rijvaardigheid te laten onderzoeken door het CBR ofwel de auto te laten staan. Het vraagt kennis, gevoeligheid, tact en overtuigingskracht om aan deze u toebedeelde rol goed invulling te geven.

  laptop E-learning
  add 1.5 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Deze cursus gaat in op rijvaardigheid en rijbevoegheid bij cognitieve stoornissen. Aan bod komen de volgende vraagstukken: wanneer is het noodzakelijk het thema rijvaardigheid aan te snijden? Hoe kunt u dat doen? Binnen welke juridische en verzekeringstechnische kaders vindt dit gesprek plaats? Hoe verloopt de verdere procedure rondom keuring en rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR? En welke alternatieve vervoersmogelijkheden bestaan er voor het zelf auto rijden? Aan het eind van de cursus zult u met kennis en vertrouwen het pijnlijke thema van mobiliteit weten te agenderen. Voorwaarts!

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

  list

  Programma

  Introductie

  Dementie en dan …

  Het diagnostisch gesprek en rijvaardigheid

  Casus

  Dementie en rijvaardigheid

  Verkeersveiligheid in Nederland

  Juridische kaders rijvaardigheid

  De Clinical Dementia Rating (CDR)

  Verzekeringstechnische kaders rijvaardigheid

  Beroepsgeheim

  Alternatieve vervoersmogelijkheden

  Procedure bij het CBR

  Evaluatie

  Literatuur

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  •   kunt u het belang van mobiliteit benoemen;

  •   kunt u benoemen wanneer het thema (auto)mobiliteit met een patiënt besproken moet worden;

  •   kunt u uitleggen hoe u de rijgeschiktheid bespreekbaar moet maken;

  •   kunt u de juridische en verzekeringstechnische kaders benoemen van (auto)mobiliteit bij cognitieve stoornissen;

  •   kunt u beschrijven hoe de verdere procedure na melding bij het CBR verloopt;

  •   bent u bekend met de alternatieve vervoersmogelijkheden.

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40. 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE Nederland dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up