Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Districtsduodag 1e Lijns potpourri, 2019

  Ook dit jaar heeft de programmacommissie gekozen voor onderwerpen waarmee jullie als huisarts regelmatig worden geconfronteerd, maar die zelden tijdens scholing worden uitgelicht. Als huisarts worden we in voldoende mate geïnformeerd over chronische onderwerpen en daaraan gekoppelde pathologie. Een van de taken van de WDH-DAM is juist om scholing aan te beiden die het volledige werkveld van de huisarts bestrijken en waar meerdere competenties aan bod komen. 


  Tijdens deze districtsduodagen hebben we niet voor een specifiek thema, maar juist voor heel uiteenlopende onderwerpen gekozen. Onderwerpen die zich regelmatig aandienen en om die reden zeker een platform verdienen. Verdieping rondom vragen en uitvoering vormt de basis tijdens de workshops en de plenaire voordrachten. Gezien de diversiteit van onderwerpen mogen we terecht spreken van een 'Eerstelijns Potpourri', die naar wij hopen een invulling kan geven aan mogelijk bestaande kennisleemtes.


  place Vught
  add 7 punten
  euro_symbol € 210.00
  event 03-04-2019 tot 16-04-2019

  € niet WDH-leden 285 euro en aio's 110 euro

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  03-04-2019 t/m 04-04-2019 Onbekend Vught
  15-04-2019 t/m 16-04-2019 Onbekend Vught
  description

  Omschrijving

  Workshop I: 'De mond niet vergeten' mondheelkunde bij ouderen

  Bij een inventarisatie in het verpleeghuis bleek bij binnenkomst 80% van de mensen een matige tot slechte mondgezondheid te hebben. Dit heeft consequenties voor kauwen, eten, spreken, lachen, knuffelen met dierbaren, maar ook voor de lichamelijke gezondheid, gezien de rol van een slechte mondgezondheid bij o.a. luchtweginfecties, exacerbaties COPD, slechte instelbare DM en hart- en vaatziekten. Een slechte mondgezondheid beïnvloedt het welbevinden in negatieve zin.

  Wij dagen de huisartsen uit om eens een betere blik in de mond van hun oudere patiënten te werpen en willen ze in deze workshop leren waar ze dan op moeten letten.


  Workshop II: 'Longgeluiden'

  Luisteren naar de longen is dagelijkse routine voor de huisarts, maar niet altijd even gemakkelijk. Wat is het kenmerkende van een longgeluid? Wat is normaal en wat is afwijkend? Hoe klinkt bronchiaal ademgeruis en wat hoor je bij pleurawrijven? |En wat is de betekenis voor verdere diagnostiek en beleid? OM de auscultatoïre vaardigheden op te frissen gaan we in deze workshop aan de hand van casuïstiek en demonstratie-pop Sam luisteren naar diverse longgeluiden.


  Workshop III: 'Juridische aspecten bij kwetsbare ouderen'

  Is haar wil wel wet?

  Ingegaan zal worden op, wanneer is iemand nog wilsbekwaam, waar moeten wilsverklaringen aan voldoen, wanneer is er nog sprake van voldoende rijvaardigheid en hoe zit het nou 

  met de niet reanimeren verklaringen. Tenslotte zal nog worden ingegaan op het inzagerecht voor patiënten (en familie) in het medisch dossier.

  list

  Programma

  08.30 - 09.00 uur  Ontvangst en inschrijving

  09.00 - 09.05 uur  Welkom en korte inleiding

  09.05 - 09.50 uur  Plenair: hr HPV uitstrijkje door Myram Duste 

  09.50 - 10.30 uur  Plenair: non-evidence based geneeskunde, door Prof. Dr. Lukas Stalpers

  10.30 - 11.00 uur  Koffie/thee pauze

  11.00 - 12.30 uur  Workshopronde I

  12.30 - 13.30 uur  Lunchpauze

  13.30 - 15.00 uur  Workshopronde II

  15.00 - 15.30 uur  Koffie/thee pauze 

  15.30 - 17.00 uur  Workshopronde III

  17.00 - 18.00 uur  Borrel 

  gps_fixed

  Leerdoelen

  • De deelnemer leert kritisch te kijken naar non-evidence geneeskunde
  • De deelnemer is op de hoogte van de laatste stand van zaken rond hr-HPV
  • De deelnemer is in staat om te komen tot een goede discriminatie van longgeluiden en de daaraan gekoppelde pathologie.
  • De deelnemer is in staat de gebitsstatus te beoordelen van bejaarden.
  • De deelnemer is op de hoogte van de juridische aspecten rondom zorg voor ouderen


  business

  Organisatie

  business Vereniging Federatie WDH-DAM IA06-240
  mail_outline info@wdh-dam.nl
  place Henri Dunantstraat 1 5223 GZ 's-HERTOGENBOSCH
  keyboard_arrow_up