Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • THOON Chronische zorg; het kloppend hart van de huisartsenprakijk

  Voorjaarsscholing over chronische zorg georganiseerd door THOON.

  place Enschede
  add 4 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 04-04-2019 tot 16-04-2019
  access_time 12:45 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  04-04-2019 12:45 - 17:00 Enschede
  16-04-2019 12:45 - 17:00 Enschede
  description

  Omschrijving

  Onderwerpen

  Acute ontregeling bij Diabetes Mellitus Type 2 en insulinegebruik

  -             Veilig medicatie- en insulinegebruik in de thuissituatie, medicatiefouten voorkomen

  -             Multidisciplinaire afspraken bij hypoglycemische ontregeling

  -             Multidisciplinaire afspraken bij hyper glycemische ontregeling

  -             Inschatting kunnen maken van de behandelopties bij ontregelingen en effecten van “nieuwe medicamenteuze behandeling bij DM2” 

  -             Regiefunctie huisarts bij ontregeling en overdracht bij de huisartsenpost

  -             Inbreng van casuïstiek door deelnemers en behandeling hiervan tijdens de nascholing

  Patiëntenportaal en PGO

  Na de presentatie:

  o            Weet men het verschil tussen een PGO en patiënten portaal

  o            Heeft men kennis van de complexiteit van informatie uitwisselen en ZIB’s

  o            Weet men wat OPEN is en wat het doel is

  o            Kent men de regionale mogelijkheden van Engage

  Medicatie beoordeling bij kwetsbare ouderen

  •            Polyfarmacie state of the art: “Wat weten we na 3 jaar ervaring?” 

  o            Zicht krijgen op proces medicatiereview

  o            Belang van actuele nierfunctie, hoe verbeter je de uitwisseling van gegevens

  o            Hoe kunnen we medicatiebeoordeling bij ouderen met polyfarmacie optimaliseren?

  o            Wat zijn de effecten van persoon gerichte aanpak, en hoe doe je dat?

  •            Welke hulpmiddelen zijn er voor veilige gebruik medicatie bij functionele achteruitgang, visuele problematiek en laaggeletterdheid.

  CVRM en/of DM bij kwetsbare ouderen 

  •            Herkennen van effecten door bloeddrukverlaging en cholesterolverlaging bij kwetsbare ouderen en daarnaar handelen;

  •            Herkennen van effecten van overbehandeling bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus type 2

  •            Verbeteren persoonsgerichte zorg en gedeelde besluitvorming bij kwetsbare ouderen. Dit vraagt niet alleen om een zorgvuldig protocollaire aanpak maar ook om afgewogen beslissingen en communicatie. 

  •            Herkennen wanneer Consult SO waardevol kan en/of moet zijn;

  •            Optimaliseren samenwerking met SO bij tijdelijke behoefte aan toename monitoring en aansturing van de (medische) zorg rondom de kwetsbare oudere;  

  Business Intelligence Insight

                 Na de presentatie:

  •            Weten deelnemers welke rapportages er beschikbaar zijn en waar deze te vinden zijn;

  •            Hoe ze de rapportages kunnen instellen zodat ze inzicht krijgen in de kwaliteit van de zorg;

  •            Hoe de verschillende rapportages kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en procesoptimalisatie.

  Depressieve bij patiënten in de ketenzorg

  POH-S:

  •            Heeft kennis van de hoofd symptomen van depressie

  •            Heeft na afloop van de scholing oog voor de mogelijke aanwezigheid van depressieve klachten bij patiënten in de zorgstraten

  Zowel huisarts als POH-s:

  •            hebben handvatten voor het opstellen van een beleid in de praktijk bij signalering van depressieve klachten door de POH-S bij patiënten in de zorgstraten

   

  Zorg voor de patiënt met atriumfibrilleren in Twente

  Optimale zorg in samenhang geleverd

  •            Inhoud van de plusmodule AF van THOON

  •            Samenwerkingsafspraken over AF tussen huisartsen en cardiologen

  Tip en Tricks in het KetenOndersteunend Systeem (KOS)

  •            Hoe ze optimaal kunnen samenwerken met andere zorgverleners door gebruik te maken van de communicatie mogelijkheden in het KOS.

  •            Het verschil kennen tussen ketenzorg en zorgprogramma en de bijbehorende inclusiecriteria. Tevens selecties kunnen maken in het KOS om hierop te monitoren.

  o            Excel uitleg van export selectie

  •            Weten hoe de verwijsfunctie SHO werkt en hoe dit te gebruiken.

  •            Weten welke voorlichtingsmaterialen in het KOS staan en hoe hiermee te werken.

  •            Beheer

  o            Auditlog kennen en weten wat men hier in kan aflezen.

  o            Praktijkinstellingen; beheren van gebruikers en beheren van toestemmingen

  •            Praktijksituaties bespreken

  business

  Organisatie

  business WDH Twente IA06-380
  mail_outline n.wools@huisartsenkringtwente.nl
  place Sabina Klinkhamerweg 21 7555 SK HENGELO
  keyboard_arrow_up