Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers

  De apotheker is erkend als behandelaar van de patiënt. Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een lacune in deze bewaking is dat de apotheker vaak niet op de hoogte is van indicaties waarvoor geneesmiddelen worden voorgeschreven.

  Contra-indicaties zoals astma en diabetes mellitus zijn eenvoudig af te leiden uit de medicatie, maar voor echt goede medicatiebewaking op het gebied van nierfunctiestoornissen zijn gegevens van artsen en andere zorgverleners in de keten nodig.


  Een positieve ontwikkeling is dat het voor een aantal geneesmiddelen sinds december 2011 verplicht is om de indicatie op het recept te vermelden.

  Daarnaast kan de apotheker – nadat de patiënt daartoe desgevraagd toestemming heeft gegeven – een aantal laboratoriumwaarden aan de betreffende arts vragen. Zo kunnen apothekers nog beter hun taak als behandelaar oppakken, in het belang van de veiligheid van de patiënt.

  In het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication) is een verminderde nierfunctie als onafhankelijke risicofactor geïdentificeerd. De huidige medicatiebewaking op verminderde nierfunctie in de zorgketen schiet blijkbaar tekort. Tegenwoordig is de nierfunctie vaak alleen structureel bekend bij de behandelend arts en het klinisch laboratorium, hoewel een meerderheid van de apothekers aangeeft wel enige beschikking over nierfunctiewaarden te hebben.


  Momenteel heeft een groeiend aantal apotheken toegang tot nierfunctiewaarden.

  Op de website van de KNMP staat informatie voor kennisdeling van specialist, huisartsen en apothekers over nierfunctiewaarden. Met de toolkit kunnen zorgverleners een regionaal nierfunctieproject opstarten om te komen tot medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden en de daarbij behorende begeleiding van personen met een verminderde nierfunctie. Hierdoor worden ongewenste medicatiegerelateerde effecten voorkomen. De toolkit bestaat uit een plan van aanpak, voorbeeldprotocollen, een privacyhandleiding, et cetera.

  Op steeds meer plaatsen wordt op dit gebied samenwerking gezocht en worden initiatieven ontplooid om door uitwisseling van gegevens tussen artsen, laboratoria en apothekers, de medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen te verbeteren. Deze cursus, met vaak voorkomende praktijksituaties, biedt een goede opstap om de benodigde basiskennis op te doen voor de samenwerking op dit gebied.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € per abonnement

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 31-12-2020 Onbekend Online
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doorlopen van deze cursus:

  • kunt u de geneesmiddelen onderscheiden die een grote kans op problemen geven bij verminderde nierfunctie
  • kunt u de GFR (glomerulaire filtratiesnelheid) van de nieren berekenen uit het serumcreatinine en kent u de beperkingen van de voornaamste formules die hiervoor worden gebruikt
  • kunt u, met inachtneming van de relevante Medisch-Farmaceutische Beslisregels, artsen concreet adviseren wanneer een voorgeschreven geneesmiddel een contra-indicatiemelding geeft bij een patiënt met verminderde nierfunctie
  • kunt u de deskundigheid van uw apotheekteam bevorderen op het gebied van nierfunctiestoornissen en geneesmiddelen
  • kunt u patiënten adviseren over medicijnen en nierproblemen
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up