Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken

  De dag is opgebouwd uit diverse workshops waarin deelnemers actief aan de slag gaan met onderwerpen die zich richten op aanpak van antibioticaresistentie. Het veranderteam wordt geïnformeerd, geïnspireerd, deelt kennis en reflecteert op de huidige en toekomstige aanpak. Gedurende de dag zal hun eigen veranderaanpak steeds meer vorm krijgen, zodat men aan het eind van de dag met concrete vervolgafspraken en acties naar huis gaat. De onderdelen/ workshops in de inspiratie dag kunnen door de veranderteams ook ingezet worden op de locaties bij de zorgteams en zullen voor 80% herbruikbaar zijn. De tools en hulpmiddelen zullen ter beschikking worden gesteld na afloop.

  add 6 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 27-09-2018 tot 25-04-2019
  access_time 09:30 - 16:30

  € ABR Project Vilans

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  27-09-2018 09:30 - 16:30 Zwolle
  06-11-2018 09:30 - 17:00 Roermond
  13-12-2018 09:30 - 17:00 Hilvarenbeek
  17-01-2019 09:30 - 16:30 Arnhem
  24-01-2019 09:30 - 16:30 Leiden
  07-02-2019 09:00 - 16:30 Amsterdam
  12-02-2019 09:00 - 16:30 Amsterdam
  12-03-2019 09:00 - 16:30 Alkmaar
  21-03-2019 09:00 - 16:30 Driebergen-Rijsenburg
  11-04-2019 09:00 - 16:30 Dordrecht
  18-04-2019 09:00 - 16:30 Arnhem
  25-04-2019 09:00 - 16:30 Zwolle
  description

  Omschrijving

  Doel

  Veranderteams van zorgorganisaties dusdanig toerusten dat ze zelfstandig of met hulp (coach/ondersteuning) actief aan de slag gaan met de thema’s hygiëne, infectiepreventie en antibioticagebruik. Ze geven gedurende de dag vorm aan hun veranderstrategie m.b.v. een werkposter en inspirerende sessies.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van de inspiratie dag is het uitgangspunt dat de deelnemer/het team:

  • Kennis heeft van de risico’s en preventieve maatregelen rondom hygiëne, infectiepreventie en antibioticagebruik

  • Een positieve attitude heeft ten opzichte van de preventieve maatregelen

  • Inzicht heeft in de sterke en zwakke punten binnen de eigen organisatie wat betreft ABR en hoe dit omgezet kan worden naar concrete acties.

  • Weet hoe hij de zorgteams kan enthousiasmeren om aan de slag te gaan met ABR.

  • Een plan van aanpak /veranderstrategie(werkposter) heeft, gericht op het succesvol implementeren van ABR binnen de organisatie.

  • Op de hoogte is van het blended teamtraject en weet hoe ze dit effectief in kunnen zetten

  • Op de hoogte is van de toegevoegde waarde van reflectie op eigen handelen in een veranderproces en dit zelf kan uitdragen.

  • Weet hoe men reflectie binnen de zorgteams kan organiseren.

  business

  Organisatie

  business Stichting Vilans
  mail_outline info@vilans.nl
  place Catharijnesingel 47 3511GC Utrecht
  keyboard_arrow_up