• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online ‘Consultatie in de eerste lijn'

  Sinds een aantal jaar is de trend dat ouderen met complexe zorgvragen langer thuis wonen. In de landelijke politiek is dat in 2016 besloten. Toen werden voor specialisten ouderengeneeskunde de mogelijkheden verruimd om buiten het verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Die ontwikkeling heeft zich verder voortgezet. In 2018 is het programma ‘Langer thuis’ gelanceerd in het kader van ‘pact voor ouderenzorg’. In toenemende mate werken op het gebied van de complexe ouderenzorg specialisten ouderengneeskunde in de eerste lijn samen met de huiarts.In deze cursus komen die verruimde mogelijkheden naar voren. Bovendien blijkt dat het werken buiten de muren van het verpleeg/verzorgingshuis echt iets anders vraagt van de specialist ouderengeneeskunde. Het is niet zomaar het intramuraal werken naar extramuraal verplaatsen. Met behulp van casuïstiek wordt dit toegelicht.

  De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om proactieve samenhangende zorg.* Hoe kom je tot samenwerken in de eerste lijn, welke mogelijkheden zijn er en hoe kun je dat aanpakken? Vervolgens is het belangrijk te weten hoe de financieringsmogelijkheden zijn. Wat is de toekomstverwachting voor de financiering van de specialist ouderengeneeskunde?

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

  *o.a. visiedocument Laego, boek Protocollaire ouderenzorg e.a.

  laptop E-learning
  add 1 punten
  euro_symbol € 699.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Inhoudsopgave

  Visie op ouderenzorg

  Competenties in de eerste lijn

  Medisch handelen in de eerste lijn

  Samenwerken en organiseren

  Toekomstvisie

  Samenwerken

  Bekostiging

  Evaluatie

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de verschillen opnoemen tussen het werken binnen en buiten het verpleeghuis
  • kunt u beschrijven hoe u tot samenwerken kunt komen in de eerste lijn
  • weet u welke financieringsmogelijkheden er zijn voor de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn
  • kunt u de informatie gebruiken om consultatie in de eerste lijn in eigen omgeving vorm te gaan geven


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up