Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CASPIR- Module 1 t/m 5

  De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes ( d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

  place Zwolle
  add 9 punten
  euro_symbol € 665.00
  event 31-05-2018 tot 02-07-2019
  access_time 18:05 - 18:00

  € ( inclusief studiemateriaal en examenkosten ) Bovenstaande prijs wordt vergoed voor deelnemers die werkzaam zijn voor huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij de betreffende zorgketen. In dat geval ontvangt u geen factuur.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  31-05-2018 t/m 22-01-2019 18:05 - 18:00 Zwolle
  05-03-2019 t/m 02-07-2019 17:45 - 17:45 Zwolle
  description

  Omschrijving

  Module 1

  voorbereidende e-learning. U ontvangt ruim voor module 2 een link naar de website. Periode planning : februari 2019

  Module 2    Cursusavond 5 maart 2019

  Kennistoets (module 1)

  Korte achtergrond van longfysiololgie

  Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS

  Inhoud NHG Praktijkwijzer t.a.v. spirometrie

  Start van de interpretatie

  Module 3    

  Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium. 

  De intekenlijst hiervoor is bij Module 2 beschikbaar. 

  Het is dus handig om uw agenda mee te nemen.

  Module 4

  In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen.

  Beoordeling hiervan zal plaatsvinden door de longfunctieanalist of kaderhuisarts.

  Module 5   Cursusavond (EXAMEN) 22 januari 2019 ( Basiscursus najaar 2018) en 2 juli 2019 (Basiscursus voorjaar 2019) 

  Voorwaarden voor deelname aan het examen is een voldoende beoordeeld portfolio in Module 4.

  Tijdens deze avond legt u examen af, bestaande uit een praktijk- en theoriedeel. |

  In het praktijkdeel voert u onder toezicht van een longfunctieanalist een spirometrietest uit. De boordeling vindt plaats o.b.v. de criteria voor de uitvoering spirometrie volgens NHG-praktijkwijzer voor astma/COPD, onderdeel spirometrie.

  Het theoriedeel bestaat uit ca 15 open vragen gericht op kennis en een praktijkvoorbeeld.

  Indien een herexamen nodig is, kan in overleg met scholingsbureau en CAHAG een nieuw examenmoment worden vastgelegd.


  Let op: in de bevestiging worden fictieve data en tijden (van 00:00 - 00:00) genoemd voor module 1, 3 en 4. Dit zijn echter geen bijeenkomsten op locatie, u ontvangt hierover nog nadere informatie per e-mail.


  Doelgroep

  De cursus is bedoeld voor koppels huisarts en praktijkverpleegkundige, of praktijkondersteuner, of praktijkassistent uit een praktijk.

  Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartsenpraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.


  business

  Organisatie

  business Medrie BV
  mail_outline zwolle@medrie.nl
  place Dr. Klinkertweg 18 8025 BS Zwolle
  keyboard_arrow_up