• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden

  Het doel van deze training voor gevorderden is om de begeleidersrol als opleider in een klinische setting te verdiepen. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan de kwaliteit van opleiden en het individueel opleiden met behulp van EPA’s. Door inzichten te verwerven over het individuele opleidingsplan, het formuleren en beoordelen met EPA’s, de D-RECT, de MCTQ en het bespreken van de resultaten van de D-RECT en MCTQ met de opleidingsgroep worden er handvatten aangereikt die direct toepasbaar zijn in de opleidingspraktijk.

  add 6.0 punten
  euro_symbol € 370.00
  access_time 09:00 - 17:00

  € Deze training kan niet individueel worden gereserveerd maar kan door instellingen voor een groep van minimaal 6 en maximaal 10 mensen te worden afgenomen.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  08-01-2019 09:00 - 17:00 Maastricht
  26-03-2019 09:00 - 17:00 Heerlen
  23-05-2019 09:00 - 17:00 Maastricht
  27-06-2019 09:00 - 17:00 Maastricht
  15-01-2020 09:00 - 17:00 Maastricht
  03-03-2020 09:00 - 17:00 Heerlen
  11-05-2020 09:00 - 17:00 Maastricht
  29-09-2020 09:00 - 17:00 Maastricht
  29-10-2020 09:00 - 17:00 Heerlen
  description

  Omschrijving

  Competentiegericht opleiden krijgt steeds meer vorm in de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een vervolgstap is het individualiseren en flexibiliseren van de opleidingspraktijk; een noodzakelijke stap gericht op verkorting van de opleiding. Hoe kan de aios zelf verantwoordelijkheid dragen voor zijn/haar leerproces?

  Dit vraagt om betrokkenheid van de opleider bij het uitstippelen van een optimaal leertraject. In deze workshop beantwoorden we vragen als “Hoe breng je ervaring in kaart?” en “Wanneer is versnellen verantwoord?”. Hoe gaat u om met verschil in niveau tussen de verschillende aios in uw groep? In deze workshop oefent u met het meer expliciet maken van met name de algemene competenties en krijgt u handvatten voor opleiden in algemene competenties door werkzaamheden meer te expliciteren en op onderwijs te structureren.

  In het tweede deel staat de interne kwaliteitscyclus centraal. U krijgt handvatten om uw interne kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus voor monitoren kwaliteitsverbetering te hanteren. Tijdens deze workshop gaat u aan de slag met, zo mogelijk, uw eigen resultaten van de D-RECT en de MCTQ en krijgt u inzicht hoe resultaten te gebruiken om een actieplan voor uw eigen opleiding op te stellen en de verbeterpunten aan te pakken.

  Let op:

  Deze training kan niet individueel worden gereserveerd maar kan door instellingen voor een groep van minimaal 6 en maximaal 10 mensen te worden afgenomen.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Individualisering

  Na de workshop heeft de doelnemer:

  *Inzicht in individualisering van opleiden, project schakeljaar en RIO.

  *Inzicht in de rol van de IOP bij individualisering.

  *Ervaren van zijn rol is in het individualiseren van opleiden van aios.

  *In overleg met collega opleiders/supervisoren een breder handelingsrepertoire opgebouwd.

  *Inzicht hoe competenties expliciet een plaats te geven in bestaande werksituaties.

  *Verkennen van mogelijkheden en dilemma’s t.a.v. individualiseren.

  Kwaliteitszorg

  Na de workshop heeft de deelnemer:

  *Inzicht verworven in de werkelijke waarde van het inrichten van een kwaliteitssysteem en de PDCA-cyclus “Weten waarom en waarvoor je het doet”

  *Benoemen welke voordelen het doorlopen van de kwaliteitscyclus heeft voor de aios, de opleiding, de opleider of begeleider en het ziekenhuis.

  *Benoemen wat de sterke en te verbeterpunten zijn binnen de opleiding van de eigen maatschap/vakgroep.

  *Aangeven hoe de resultaten van het DRECT en MCTQ passen in de interne en externe kwaliteitszorg voor opleiden.

  *Kennis van de gevolgen voor de eigen vervolgopleiding en de noodzakelijke activiteiten die daaruit vorkomen.

  *Geleerd een plan van aanpak voor de kwaliteitszorg van de opleiding op te stellen en de verbeterpunten aan te pakken.

  Competenties

  1.6    Reflecteert systematisch op eigen manier van begeleiden/opleiden.

  2.1   Zorgt voor een adequate organisatie van het opleiden op de werkplek.

  2.2   Zorgt voor een adequate organisatie van formele onderwijsmomenten.

  2.6    Herkent leerzame momenten in de praktijk en draagt zorg voor dat deze benut worden voor het opleiden van de aios.

  3.1   Geeft aios constructief feedback op diens functioneren en heeft hierbij aandacht voor alle competenties.

  4.2    Draag actief bij aan de kwaliteit van de opleiding.

  4.5    Bevordert als leider van de opleidingsgroep het opleidingsklimaat.

  business

  Organisatie

  business Universiteit Maastricht, O&O
  mail_outline C.Salemans@MaastrichtUniversity.nl
  place Universiteitssingel 60 6229 ER Maastricht
  keyboard_arrow_up