• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Samenwerken in de huisartsenpraktijk (3)

  Onderling feedback geven en ontvangen

  Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken (2). Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop!

  Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

  add 0.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  * Prijs: € Deze cursus is alleen op aanvraag, prijs in overleg met de LHV!

  description

  Omschrijving

  Na de korte terugblik op Samenwerken 2 bespreken de teamleden de ervaringen, de successen en de eventuele tegenvallers. Vervolgens frissen de deelnemers de meestal wel bekende ‘regels’ voor het geven en ontvangen van feedback op. en dan komt het spannende deel.

  In Samenwerken 2 hebben de teamleden elkaar al spelenderwijs feedback gegeven. Nu krijgen tweetallen de gelegenheid elkaar ter plekke daadwerkelijk, in een rustig hoekje, zonder anderen erbij, feedback te geven., ook een compliment. Met enkele vragen wordt het geven van feedback gestimuleerd.

  Dat onderling feedback geven en ontvangen wordt op 3 manieren veilig gehouden: 1) er zijn geen anderen bij; 2) de vragen maken het de teamleden mogelijk wat directer of wat voorzichtiger te zijn in hun feedback; 3) bij het nabespreken wordt niet gevraagd wat ze hebben besproken, maar wel hoe het was om te doen en hoe het verliep.

  Tot slot wordt uiteraard stilgestaan bij persoonlijke voornemens en bij een gezamenlijke vertaling naar de praktijk.

  Het is niet altijd haalbaar dat ieder alle teamleden feedback geeft. Dat is onder andere afhankelijk van de grootte van het team. In elk geval heeft ieder teamlid een aantal keer geoefend, waardoor de drempel in de praktijk doorgaans wat lager wordt.

  De werkvorm is actief en positief. Er kan gelachen worden, maar de sessie heeft zeker ook iets spannends. De trainer begeleidt dit zorgvuldig, zodat zaken die aan de orde worden gebracht netjes zijn ‘afgehecht’.

  Belangrijk:

  • Het onderwerp wordt helder, concreet, aantrekkelijk, op een veilige manie en laagdrempelig gebracht.
  • Meer diepgang als het team dat aankan, en wat voorzichtiger als het team nog niet zo ver is in de ontwikkeling.
  • Handvatten voor de praktijk.
  • Deelnemers medeverantwoordelijk voor het leren.
  • De trainer heeft vooraf een korte telefonische intake met een cvan de praktijkhouders over aanleiding, cultuur en doelen. In overleg worden inhoud en diepgang vastgesteld, passen bij het team, de teamleden en hun vragen.
  • Het is ook mogelijk samenwerken 2 en samenwerken 3 op een dag te doen (2 dagdelen). Dit vormt een mooie eenheid.


  gps_fixed

  Leerdoelen

  De workshop geeft allereerst gelegenheid de voornemens van de vorige workshop kort te bespreken: wat is gelukt en wat nog niet? De deelnemers krijgen de ‘regels’ voor het geven en ontvangen van feedback weer opgefrist. Bovendien voeren zij één-op-één met een aantal collega’s een kort feedbackgesprek. Ieder formuleert voor zichzelf voornemens voor de praktijk.

  business

  Organisatie

  business Landelijke Huisartsen Vereniging
  mail_outline academie@lhv.nl
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Nederland

  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van bijna 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding in Nederland en ondersteunt de leden individueel en collectief. Via de LHV Academie biedt de LHV praktische en geaccrediteerde nascholing aan, voor u en uw team. De LHV Academie heeft een zeer uitgebreid aanbod, zowel voor starters als voor ervaren huisartsen en behandelen onderwerpen die u helpen bij uw praktijkvoering en -organisatie. U hoeft bovendien niet ver te reizen, want we verzorgen nascholingen in het hele land, dus ook bij u in de buurt.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up