• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Cultuursensitieve vaardigheden in de zorg

  - Andere culturen, aanvullende competenties -

  De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is hoog. Het opleidingsniveau van medische professionals is hoog, evenals de klantgerichtheid en de toegang tot zorg. De effectiviteit van het zorgsysteem hangt voor een belangrijk deel af van de communicatie tussen zorgverlener en cliënt. Dit is een breed gedragen besef, dat uitmondt in een wil tot continue verbetering van de interactie tussen beide kanten.

  Desondanks is het vertrouwen van veel internationals in de Nederlandse gezondheidszorg laag. Dit is meestal terug te leiden tot een andere cultuur in het land van herkomst. Ook het gezondheidssysteem kan in hoge mate afwijken van de zorgverlening hier.


  Update: Inschrijven voor deze scholing is helaas niet meer mogelijk.

  add 11 punten
  euro_symbol € 579.00
  event 20-11-2018 tot 20-11-2019
  access_time 09:00 - 17:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  20-11-2018 t/m 05-03-2019 09:00 - 17:00 Amsterdam
  20-11-2018 t/m 24-12-2018 09:00 - 17:00 Veldhoven
  20-11-2018 t/m 21-05-2019 09:00 - 17:00 Amsterdam
  20-11-2018 t/m 17-06-2019 09:00 - 17:00 Amsterdam
  02-02-2019 t/m 20-11-2019 09:00 - 17:00 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en patiënt verschilt, is er een grote kans op misverstanden en minder effectieve communicatie tussen beiden. Cultuurverschillen kunnen subtiel en soms zelfs bijna onmerkbaar zijn. Genuanceerde maar doeltreffende informatieoverdracht en het signaleren en uitvragen van de juiste symptomen zijn belangrijk. Misverstanden en onbegrip kunnen dan ook voor zorgverlener als cliënt grote gevolgen hebben.

  In deze situaties wordt er een beroep gedaan op de interculturele sensitiviteit en communicatievaardigheden van de zorgverlener. Competenties die bij de meeste professionals in de zorg wel aanwezig, maar vaak niet bewust ingezet worden of ontwikkeld zijn.

  Tijdens de scholing is er aandacht voor de “andere” cultuur, de do’s & dont’s en de achtergronden. Echter, minstens zo belangrijk voor het omgaan met cultuurverschillen is een blik in de spiegel, oftewel: het bewust zijn van de eigen culturele waarden. In die zelfkennis ligt immers de basis voor respectvol - en professioneel- kunnen omgaan met elkaar.

  Tijdens deze interactieve scholingssessie wordt met behulp van competentietraining, casuïstiek en rollenspellen een vertaalslag gemaakt naar de praktijk:


  De scholing wordt audiovisueel ondersteund en is interactief met oefeningen en momenten van reflectie. Na afloop van de training kunnen de deelnemers door middel van het verkregen certificaat aantonen deze inspanning te hebben verricht. Er bestaat een mogelijkheid om een vervolgtraject aan te gaan waarbij de deelnemer of een team op specifieke vaardigheden wordt begeleid en gecoacht.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Kennis:

  De cursist kan

  • De opbouw van de belangrijke aspecten van gezondheidszorg systemen in andere landen herkennen en heeft kennis van de meest voorkomende verschillen met het Nederlandse systeem
  • De visies op ziekte en gezondheid in andere culturen beschrijven
  • Aandachtspunten beschrijven van de relatie met patiënten met een andere culturele achtergrond
  • Verschillende uitingsvormen van (psychische) klachten herkennen in mensen met verschillende culturen

  Vaardigheden

  De cursist kan:

  • Verwachtingsmanagement uitvoeren rondom de intake van een nieuwe internationale patiënt t.a.v. belangrijke aspecten in de Nederlandse arts patiënt relatie en het gezondheidszorg systeem
  • Zich beter inleven in andere culturele en sociale normen, waarden en omgangsvormen
  • Manifestaties van angst en sociale/culturele transities herkennen en behandelen.
  • Het Nederlandse beleid t.a.v. specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld antibiotica, zwangerschap, seksualiteit en levenseinde uitleggen aan een internationale patiënt
  • Communicatie en onderhandelingstechnieken toepassen in de Engelse taal ten einde tot een voor behandelaar en patiënt acceptabel behandel/zorgplan te komen


  business

  Organisatie

  business KIT Intercultural Professionals
  mail_outline fa@kit.nl
  place Mauritskade 64 1066TX AMSTERDAM
  keyboard_arrow_up