Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Oudere kwetsbare mensen vallen vaak en een van de ernstigste gevolgen is het breken van een heup. De typische heupfractuurpatiënt is een alleenwonende vrouw van 80-plus met meerdere nevendiagnosen die thuis is gevallen. De mortaliteit is hoog en ook bereiken velen niet meer het niveau van functioneren van vóór de fractuur. De behandeling in het ziekenhuis en de revalidatie na ontslag dient multidisciplinair volgens een ketenprotocol plaats te vinden. De klinisch geriater is bij voorkeur medebehandelaar in het ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde coördineert de geriatrische revalidatie.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 18-12-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Deze cursus bespreekt de epidemiologie, de diagnostiek, behandeling en de multidisciplinaire revalidatie van ouderen met een gebroken heup. Patiëntkenmerken en de preventie en behandeling van vroege en late complicaties komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de organisatie van ketenzorg en evidence based interventies in de revalidatie.

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  list

  Programma

  Module 1

  • Deel 1 - Epidemiologie, anamnese en lichamelijk onderzoek
  • Deel 2 - Operatie en risicofactoren
  • Deel 3 - De zorg die rondom een operatie

  Module 2

  • Deel 4 - Triage en overdracht
  • Deel 5 - Revalidatie

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van module 1 kunt u:

  • de epidemiologie van heupfracturen beschrijven;
  • een heupfractuur fysisch diagnostisch herkennen;
  • in grote lijnen de indicaties voor chirurgische behandelingen bij de diverse typen heupfracturen opnoemen;
  • de risicofactoren van de verschillende behandelingen benoemen;
  • de niet-chirurgische postoperatieve complicaties herkennen en behandelen;
  • tromboseprofylaxe en osteoporosepreventie en behandeling na de chirurgische behandeling toepassen volgens protocol.

  Na het volgen van module 2 kunt u:

  • beschrijven welke factoren van belang zijn voor een goede triage in het ziekenhuis;
  • de (evidence based) fysiotherapeutische interventie benoemen;
  • de mogelijkheden van andere disciplines, zoals psychologie, diëtiste en ergotherapie in de revalidatie opnoemen;
  • de meest optimale organisatie van zorg en behandeling in de hele keten beschrijven;
  • de indicaties, de wetenschappelijke onderbouwing en de organisatie van samenwerking in de eerste lijn voor ambulante voortzetting van de revalidatie omschrijven.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up