Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Landelijke studiedag 'Wils(on)bekwaamheid'

  Omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe zorgverleners kunnen omgaan met de vraagstelling of de cliënt wils(on)bekwaam is, is het belangrijk dat de zorg en behandeling van hen zorgvuldig gebeurt. Protocollen en standaarden geven niet altijd zichtbaar aan wat het

  beste is voor een individuele cliënt, daardoor ontstaan er soms dilemma’s tussen hulpverleners, vertegenwoordigers en familieleden. Deze studiedag gaat in op vuistregels bij beoordeling en beoogt richting te geven voor situaties die onduidelijk zijn

  place Amsterdam
  add 4 punten
  euro_symbol € 355.00
  event 07-02-2019
  access_time 09:30 - 15:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  07-02-2019 09:30 - 15:30 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Juridische, maar ook emotionele en persoonlijke factoren van wilsbekwaamheid worden besproken en er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

  list

  Programma

  9.30 uur Ontvangst en registratie
  10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
  • Kaders van de dag
  • Achtergrond en verwachtingen deelnemers

  Kees Blankman, universitair docent familie- en gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam

  10:20 uur Wilsbekwaamheid: een inclusieve benadering

  Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen VUmc

  11:05 uur Pauze
  11.30 uur Wils(on)bekwaamheid en vertegenwoordiging in recht en praktijk

  Kees Blankman, universitair docent familie- en gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam

  12.15 uur De MacCAT voor wilsbekwaamheid: hoe en wanneer te gebruiken?

  Tijdens deze presentatie krijgt u handvatten aangereikt voor het hanteren van vragen over wilsbekwaamheid, waarbij wordt ingegaan op wanneer wilsbekwaamheid beoordeeld dient te worden, en welke handreikingen en methoden daarvoor beschikbaar zijn. Ingegaan wordt op hoe het MacCAT-interview kan leiden tot meer objectiviteit bij de beoordeling van wilsbekwaamheid.

  Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, postdoc onderzoeker de Bascule, AMC afd Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam

  13.00 uur Lunchpauze

  Middagprogramma met sessiekeuzes

  14.00 uur U kunt kiezen uit sessie A of B.
  A. Wils(on)bekwaamheid bij dementie vanuit het familieperspectief
  • Mensen met dementie kunnen deels of volledig wilsonbekwaam worden maar hoe stel je dat eigenlijk vast?
  • Hoe ga je daarover met hen en hun vertegenwoordigers in gesprek?
  • Tijdens deze workshop zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op hoe zulke gesprekken gevoerd zouden kunnen worden.
  • Context, structuur, morele dilemma’s en inhoud van deze gesprekken zullen daarbij aan de orde komen

  Leny van Dalen, psychiater, systeemtherapeut en leider expertisenetwerk dementie Cordaan

  B. Het recht op zeggenschap
  •  Blik op de praktijk
  • Wie beslist? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de cliënt, diens vertegenwoordiger of bij de hulpverlener?
  • Hoe stel je wilsonbekwaamheid vast?
  • We bespreken dit aan de hand van (eigen) casuïstiek

  Loes den Dulk, oprichter en directeur Raad op Maat, een stichting met aandacht voor de zeggenschap en rechten van cliënten van zorginstellingen

  15.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
  15.30 uur Einde programma, napraten tijdens borrel


  business

  Organisatie

  business Leids Congres Bureau
  mail_outline info@leidscongresbureau.nl
  place lammenschansweg, 144 2301 GB Leiden Nederland
  keyboard_arrow_up