Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg

  Op aangeven van verschillende relaties van ons kantoor, waaronder zowel zorgprofessionals (medisch specialisten) als hoger management in cure en care, hebben wij een bijeenkomst ontwikkeld waarin op een zeer praktische wijze voor zowel management als ' werkvloer' inzichtelijk gemaakt wordt welke vragen de Algemene Verordening Gegevensbescherming oproept.

  Er zijn nog vele zorginstellingen - groot en klein - die met complexe vragen zitten over 'subverwerkerschap', aansprakelijkheid en contractering, maar ook met simpeler vragen over welke impact de AVG heeft op de werkvloer. en hoe de processen in te richten. Gezien de vrij regelmatige dreiging met grote boetes van de autoriteit persoonsgegevens maken veel zorgverleners zich zorgen of zij alles wel juist geregeld hebben. 

  place Amersfoort
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 275.00
  access_time 09:30 - 13:00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  04-12-2018 09:30 - 13:00 Amersfoort
  22-05-2019 09:30 - 13:00 Amersfoort
  description

  Omschrijving

  Dit congres is geen uitvoerige uiteenzetting van de AVG, maar een verzameling antwoorden op vragen die wij geinventariseerd hebben onder de doelgroep. Een grote juridische kennis om deze dag leerzaam te laten zijn is dan ook geen vereiste - zorgprofessionals kunnen deze bijeenkomst prima volgen. 

  Onder andere de volgende vragen worden behandeld:

  • Hoe zit het met subverwerkerschap, doorverwijzingen en samenwerking - wie regiseert de gegevensverwerking? 
  • Worden aan kleine zorgverleners dezelfde eisen gesteld als aan grote instellingen? 
  • Welke gegevens mag je wel/niet documenteren bij calamiteiten? 
  • Wie is er aansprakelijk als het misgaat? De instelling? De bestuurder? De individuele zorgverlener? 
  • Aan welke normen moet een externe gegevensverwerker voldoen, en wie is aansprakelijk als het misgaat? 
  • Hoe verhoudt de AVG zich tot het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorg- en privacywetgeving? 
  • Wat zijn de ervaringen en adviezen van een FG expert in de zorg?
  list

  Programma

  9.00 

  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

  9.30 

  Opening door de dagvoorzitter, Theo Hooghiemstra, directeur Hooghiemstra & Partners

  10.00

  De AVG op hoofdlijnen

  Erik Luijendijk, advocaat KBS Advocaten

  Niels van den Burg, partner KBS Advocaten

  • Hoe verhoudt de AVG zich tot het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorg- en privacywetgeving? 
  • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke bij contractering en samenwerking?
  • Wat zijn de verplichtingen van de zorgaanbieder onder de AVG?
  • Hoe gaat u om met verzoeken van betrokkenen (zoals patiënten), bijvoorbeeld om gegevens te vernietigen?
  • Wat zijn de ontwikkelingen rondom privacy in de zorg, sinds de toepassing van de AVG?

  11.00 

  Koffie- en theepauze

  11.15 

  De FG in de zorg

  Marcel van der Haagen, Functionaris Gegevensbescherming Amsterdam UMC locatie VUmc

  • Het AVG-complianceproject VUmc inclusief awarenesscampagne
  • De FG in de praktijk
  • Privacyvragen en incidentmeldingen 
  • Communicatie met de toezichthouder

  12.00 

  Tips en valkuilen bij de implementatie van de AVG

  Armand Meertens, Privacy en Compliance consultant

  Edith König, HR-manager en directielid Smeets Loopcomfort

  • AVG compliant werken - van grove contouren naar fijne details
  • Hoe ziet een Data Protection Impact Assessment (DPIA) eruit en wanneer is inzet hiervan nodig? 
  • Awareness creëren bij uw medewerkers - hoe pakt u dit aan?
  • Een jaar na de introductie van de AVG - wat is er veranderd? 

  12.45 

  Vragen en casuïstiek

  13.00 

  Afsluiting en lunch to go 

  business

  Organisatie

  business Medilex BV
  mail_outline info@medilex.nl
  place De Dreef 2 3706 BR Zeist

  Medilex heeft meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen, cursussen, opleidingen en incompany-trainingen op het gebied van zorg, welzijn, detentie en gemeenten. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

  keyboard_arrow_up