Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Diabetes overleg 2019

  Geachte collega’s,

  Het nastreven van een goede glucoseregulatie en tegelijkertijd het voorkómen van hypoglycemieën en gewichtstoename is nog altijd een strijd voor veel type 2 diabetespatiënten en een uitdaging voor de behandelaar. Behandeling met GLP-1 RA kan helpen om een goede balans te vinden tussen deze drie items indien het onvoldoende lukt met bestaande therapie. Voor wie is de behandeling met GLP-1 RA geschikt? Wanneer in het therapeutisch proces kunnen deze middelen worden ingezet en is het ene middel beter dan de andere? Hoe effectief is GLP-1 RA therapie in vergelijking tot andere middelen?

  Diabetes mellitus is op zichzelf een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Tot voor kort werd er echter geen relatie gevonden tussen een strikte glucoseregulatie en de reductie van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. De onverwachte gunstige uitkomst van een aantal cardiovasculaire outcome trials opgezet om de veiligheid van nieuwe glucoseverlagende middelen (o.a. SGLT2 remmers), te beoordelen, maakte veel los bij behandelaren. Wat zijn de voor- en nadelen van deze middelen, wanneer zetten wij deze middelen in in de dagelijkse klinische praktijk en kunnen wij een specifieke groep van diabetespatiënten identificeren die het meeste baat heeft van deze middelen? 

  De incidentie van diabetes type MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) ligt tussen de 3 en 5%. De diagnose kan genetisch worden vastgesteld, maar slechts een klein deel van hen wordt als zodanig herkend. Waarom wordt deze diagnose zo vaak gemist? Wanneer moeten wij denken aan deze vorm van diabetes? En waarom is het belangrijk om MODY te herkennen?

  add 3 punten
  euro_symbol € 35.00
  event 25-03-2019 tot 15-04-2019
  access_time 18:30 - 21:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  25-03-2019 18:30 - 21:30 Eindhoven
  01-04-2019 18:30 - 21:30 Nijmegen
  02-04-2019 18:30 - 21:30 Eerwolde
  08-04-2019 18:30 - 21:30 Wassenaar
  09-04-2019 18:30 - 21:30 De Bilt
  15-04-2019 18:30 - 21:30 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Tijdens het Diabetes Overleg zullen aan de hand van verschillende casuspresentaties deze onderwerpen de revue passeren en de deelnemers in de zaal zullen verschillende vragen voorgelegd krijgen over het diagnostisch traject en beleid. Een moderator toetst de suggesties uit de zaal en legt dit voor aan een panel van deskundigen. 


  Wij hopen u op het Diabetes Overleg te mogen begroeten.


  Dr. P.C. Oldenburg-Ligtenberg 

  Internist-endocrinoloog Meander Medisch Centrum 


  Prof. dr. J.B.L. Hoekstra

  Internist

    

  Let op: Aantal accreditatiepunten onder voorbehoud, deze zijn aangevraagd.

  list

  Programma

  17.45 uur Ontvangst met broodmaaltijd  

  18.30 uur   Opening  

  18.40 uur Casus 1: Type 2 diabetes, GLP-1-agonist – insuline  

  20.00 uur Pauze  

  20.20 uur Casus 2: Type 2 diabetes, hartfalen en SGLT-2 remmers  

  20.50 uur Casus 3: MODY, LADA en andere vormen van diabetes  

  21.20 uur ‘Take home messages’  

  21.30 uur Afsluiting

  business

  Organisatie

  business prevents
  mail_outline info@bureau-prevents.nl
  place Julianalaan 23 3481 CJ Harmelen
  keyboard_arrow_up