• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Startmodule kaderopleiding opleiden - 2019

  De Startmodule is bedoeld voor nieuwe opleiders. Zij krijgen een ‘basispakket’ aan kennis en vaardigheden aangereikt, waarmee ze worden toegerust om te kunnen starten met de aiosbegeleiding. Daarnaast ook handvatten om sturing te geven aan het leer- en ontwikkelproces als opleider, door onder andere een analyse te maken van hun sterke en minder sterke punten als opleider.

  place Utrecht
  add 8 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 07-02-2019 tot 13-09-2019

  € De KOO wordt betaald vanuit de opleidersvergoeding die SBOH ontvangt van verpleeghuizen waar aios Ouderengeneeskunde of AVG in opleiding zijn. Voor jou als opleider is deelname aan de KOO kosteloos.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  07-02-2019 t/m 08-02-2019 Onbekend Utrecht
  12-09-2019 t/m 13-09-2019 Onbekend Utrecht
  description

  Omschrijving

  De Kaderopleiding Opleiden (KOO) bestaat uit vijf modules:

  • Startmodule (2 aaneengesloten dagen)
  • Module A - Begeleiden op de leerwerkplek (4 dagen)
  • Module B - Coachen op competenties (4 dagen)
  • Module C - De opleider als beoordelaar (4 dagen)
  • Module D - Organiseren, samenwerken en professionaliteit (4 dagen)
  gps_fixed

  Leerdoelen

  In de Startmodule komen de volgende leerdoelen aan de orde:

  Kunnen creëren van de condities om van een werkplek een leerplek te maken.

  Na afloop:

  • heeft u een beeld van te creëren en/ of te bewaken randvoorwaarden van het opleiden, inclusief het kwaliteitskader en relevante wet- en regelgeving.
  • heeft u zicht op sterke en zwakke kanten van de leerplek van de aios, en heeft u een plan van aanpak voor bewaking en/ of verbetering van de leer/ werkplek.
  • bent u zich bewust van uw beïnvloedingsmogelijkheden om van een werkplek een leerplek te maken.

  Een start kunnen maken met de begeleiding van het leerproces van de aios en sturing kunnen geven hieraan vanuit uw rol als opleider.

  Na afloop:

  • heeft u concrete handvatten voor:
  • het komen tot een leerdoel.
  • het volgen en sturen van het leerproces via directe en systematische observatie en toetsing.
  • het geven van feedback tijdens leergesprekken en nabespreken van toetsen.
  • kunt u benoemen welke activiteiten u / de aios kan inzetten om het leerproces aankomend jaar te sturen en volgen en kent u bijbehorende kernbegrippen (o.a. IOP, OS, portfolio, leerwerkplan).
  • heeft u geoefend met principes van actief leren.

  Een start kunnen maken met het sturen van uw eigen leer- en ontwikkelproces als opleider.

  Na afloop:

  • kunt u uw motieven benoemen om op te leiden en dit vertalen in een visie op begeleiden.
  • heeft u een beeld van waar u sterk/ minder sterk in bent, kijkend naar de benodigde competenties als opleider.
  • bent u zich bewust van de kracht en de risico’s van de opleider als rolmodel en heeft u zicht op welke onderdelen u al wel of (nog) geen rolmodel kunt zijn.
  • heeft u nagedacht over wat u nodig heeft om op te leiden en heeft u een aanzet gemaakt met uw eigen Individueel Opleidingsplan als Opleider ( IOP-O).

  De beschreven doelen dragen positief bij aan de volgende competenties uit het competentieprofiel van de opleider (CHVG, 2008):

   

  business

  Organisatie

  business Stichting Schola Medica
  mail_outline onderwijs@scholamedica.nl
  place Schola Medica Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht
  keyboard_arrow_up