Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2018-2019

  Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie (VTE) zijn, mede door de vergrijzing, steeds vaker voorkomende ziektebeelden, die zowel in de eerste als tweede lijn met antistollingsmedicatie behandeld worden.

  Met de komst van de non vitamine K afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) of direct werkende orale anticoagulantia (DOACs) zijn er verschillende keuzemogelijkheden om een belangrijk behandeldoel van atriumfibrilleren en VTE te bewerkstelligen: het voorkomen van ischemisch herseninfarct enerzijds en terugkeer van diepe veneuze trombose of embolie anderzijds. Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiƫnten.

  add 3 punten
  euro_symbol € 35.00
  event 27-11-2018 tot 14-02-2019
  access_time 17:45 - 21:30

  € 35 euro voor specialisten, huisartsen en apothekers. 17,50 euro voor AIOS, verpleegkundig specialisten en Physican assistants

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  27-11-2018 17:45 - 21:30 Wassenaar
  17-01-2019 17:45 - 21:30 Amsterdam
  21-01-2019 17:45 - 21:30 Nijmegen
  22-01-2019 17:45 - 21:30 Eelderwolde
  14-02-2019 17:45 - 21:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Met de toenemende ervaring in Nederland in het voorschrijven van de nieuwe middelen, rijzen ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wie doet wat en welke overdracht qua informatie is nodig? Welke interacties verdienen extra aandacht? Wat te doen bij (spoed)ingrepen? Met de antistolling met vitamine K antagonisten houdt de Trombosedienst de INR nauwgezet onder controle en heeft als zodanig een instrument voor therapie-adherentie voorhanden. Dit geldt niet voor de DOACs, waarvoor geen routinecontrole nodig is.

  De grote vraag is hoe wij hiermee om gaan. Er zijn veel praktische problemen, die zich met de DOAC medicatie voor kunnen doen, en waar u als voorschrijver mee geconfronteerd kunt worden.

  Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om samen met u als huisarts het gesprek aan te gaan met cardiologen, internisten en apothekers.

  Deze nascholing sluit fraai aan bij het gedachtengoed van het NVVC Connect AF programma en is ter accreditatie aangeboden bij het College voor Accreditatie Huisartsen, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de KNMP, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA.

  business

  Organisatie

  business prevents
  mail_outline info@bureau-prevents.nl
  place Julianalaan 23 3481 CJ Harmelen
  keyboard_arrow_up