Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Horen, zien en spreken: kindermishandeling en huiselijk geweld moet stoppen

  Ruim 119.000 kinderen zijn per jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Deze kinderen zijn op één of andere wijze aan onze zorg toevertrouwd, maar lopen niet met hun trauma’s en verdriet te koop. En geweld stopt NOOIT vanzelf!

  Bij huiselijk geweld en kindermishandeling speelt onmacht bij ouders, plegers, maar ook bij hulpverleners een grote rol.

  Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld aangescherpt met het afwegingskader met als doel de signalering van geweld en mishandeling - en de daarmee gepaard gaande acute en structurele onveiligheid van het slachtoffer - te optimaliseren, gezinnen met ernstige zorgen beter in beeld te krijgen en handvatten te geven aan de hulpverlener hoe vervolgens te handelen. Dit laatste is een verplichting! Toegespitst op kindermishandeling: het veilig opgroeien van een kind is immers in het geding! Maar ook, hoe kun je de spiraal van geweld doorbreken en de opvoedingsvaardigheden van ouders versterken. Hoe benut je de veerkracht van kinderen?

  place Leiden
  add 7 punten
  euro_symbol € 295.00
  event 07-02-2019
  access_time 08:40 - 17:00

  € Prijs: € 295,- Korting AIOS - € 125,- Korting PA - € 125,- Korting VS - € 125,-

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  07-02-2019 08:40 - 17:00 Leiden
  description

  Omschrijving

  Op deze dag willen wij u adviezen geven voor hulpverlening aan de hand van het doorlopen van de stappen van de meldcode. De focus ligt op kindermishandeling. Naast het bespreken van de achtergronden van huiselijk geweld, zullen wij in de workshops handvatten geven ten aanzien van (Stap 1) Signalering, maar ook (Stap 3) Tips en tools met betrekking op de gespreksvaardigheden met ouders en kind. (Stap 2 en 4) Wat kan Veilig Thuis voor u betekenen? Met als resultaat (Stap 5) Een plan van aanpak.

   

  list

  Programma

  08.15 Registratie en koffie

  08.40 Opening

    Dagvoorzitter: Els Schoorl

  STAP 1   Signalen in kaart brengen

  08:45 De verbeterde meldcode, afwegingskader en kindcheck

    Ellen Kerseboom en Tjitske van den Bruele

  09:05 Ethische en juridische aspecten, wanneer en met wie mag ik overleggen?

    Martine de Vries

  09:50 Zorgpad kwetsbare zwangere

    Marjolein de Vries

  10:20 Koffiepauze

  10:45 Nu niet zwanger

    Connie Rijlaarsdam

  11:15 Effectiviteit van aanpak van kindermishandeling

    Welke aanpak werkt (niet)?

    Katinka Lünnemann

  STAP 2   Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

  12:00 Protocollen op de spoedeisende hulp

    Hoe is het overleg daar geregeld?

    Danielle Kiele-Wesselius

  12:30 Lunchpauze

  STAP 3   Gesprek met de cliënt

  13:15 Workshops ronde 1

  -Aandacht voor KOPP tijdens de documentaire “ Lieve Mama”

  -Bespreekbaar maken van vermoeden kindermishandeling, do's en don’ts

  -Multi-probleem gezinnen zonder hulpvraag, wie houdt de regie? Proefproject MDA++

  -Praten met kinderen, hoe doe je dat?

  14:10 Workshops ronde 2

  -Aandacht voor KOPP tijdens de documentaire “ Lieve Mama”

  -Bespreekbaar maken van vermoeden kindermishandeling, do's en don’ts

  -Multi-probleem gezinnen zonder hulpvraag, wie houdt de regie? Proefproject MDA++

  -Praten met kinderen, hoe doe je dat?

  15:00 Theepauze

  STAP 4   Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

  15:10 De impact van heftige conflicten op kinderen en gezin/vechtscheiding

    Annemariek Sepers

  15:35 Seksueel misbruik

    Fier Academy

  STAP 5  Neem twee beslissingen:

  1) Is melden noodzakelijk?

  2) Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 

  16:00 Titel en spreker volgen

  16:30 RADAR: de nieuwe rol van Veilig Thuis

    Jolande Schoonenberg

  16:55 Afsluiting

    Els Schoorl

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De deelnemer

  • kan de nieuwe meldcode en het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld toepassen;
  • is bekend met de risicofactoren voor kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • kan signalen van kindermishandeling herkennen;
  • kent preventieve maatregelen ter voorkoming van huiselijk geweld/ kindermishandeling en weet welke professional hij hiervoor kan inschakelen;
  • is bekend met de juridische regels rond een melding/ overleg met betrokkenen, inclusief ouder (s), verzorgers;
  • is bekend met de kindcheck en weet deze toe te passen;
  • krijgt handvatten om signalen van kindermishandeling bespreekbaar te maken;
  • is op de hoogte van de werkwijze van Veilig Thuis en voelt zich bekwaam hiervan gebruik te maken.
  business

  Organisatie

  business Boerhaave Nascholing
  mail_outline boerhaavenascholing@lumc.nl
  place Hippocratespad 21 2333 ZD LEIDEN
  keyboard_arrow_up