Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Basiscursus duikgeneeskunde deel 2 NL, 2019

  De Scott Haldane basiscursus duikgeneeskunde vormt voor een ieder die meer wil weten over duik- en hyperbare geneeskunde of die duikkeuringen wil gaan verrichten, de ingang tot alle certificeringen en vervolg opleidingen binnen de duikgeneeskunde. De cursus bestaat uit twee delen, te weten: Deel I: basisprincipes hyperbarefysica en -fysiologie, duikerziekten en keuringseisen per orgaanstelsel. Deel II: praktijk duikkeuring, inleiding hyperbare zuurstof therapie, duikomstandigheden en verschillende soorten duiken. De cursus voldoet aan alle internationale eisen van de E(uropean) C(ommittee) for H(yperbaric) M(edicine) welke leiden tot de internationaal erkende certificering Medical Examiner of Divers.

  Om de kwaliteit van het preventief duikmedisch onderzoek en de duikadvisering in Nederland te waarborgen is er sinds 2004 het certificeringsysteem voor sportduikerartsen ingevoerd. De sportduiker kan zo verzekerd zijn van een gedegen advies. De hier aangekondigde basiscursus deel II leidt samen met de basiscursus deel I tot de certificering duikerarts C,D door het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen (NICDA) en/of Medical Examiner of Divers door het European College of Baromedicine.

  Voor meer informatie over deze certificering verwijzen wij u naar het hoofdstuk certificering op de website mijnduikerarts.nl.


  De cursus zal ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Fysiologische adaptatie tijdens duiken: wat zijn de aanpassingen tijdens immersie, submersie en apneuduiken.
  • Duikveiligheid: duikprocedures, duikuitrusting, gasmengsels, verschillende soorten duikers, veiligheidsplanning, regulering.
  • Praktijk duikkeuring: hoe wordt een duikkeuring uitgevoerd, practicum situatie.
  • Duikongevallen: stellen van differentiaal diagnose, pre-klinische behandeling (EHBDO), kennis van HBOt t.b.v. duikongevallen.
  • Omgevingsfactoren: zeedieren, duikomstandigheden, stress-factoren.


  place Amsterdam
  add 21 punten
  euro_symbol € 895.00
  event 04-04-2019 tot 06-04-2019
  access_time 09:00 - 17:30

  * Prijs: € Voor inschrijvingen na 5 maart 2019 geldt een toeslag van €45,-

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  04-04-2019 t/m 06-04-2019 09:00 - 17:30 Amsterdam
  list

  Programma

  Donderdag 4 april

  09.00-09.15u. Inleiding basiscursus deel 2

  09.15-09.45u. Stress Factoren

  09.45-10.30u. Onderwater Flora en Fauna

  10.30-10.45u. Pauze

  10.45-12.00u. Aquatische dermatologie

  12.00-13.00u. Lunch

  13.00-13.45u. Duikapparatuur

  13.45-15.15u. Decompressie/recompressie

  15.15-15.30u. Pauze

  15.30-16.30u. Hyperbare zuurstoftherapie

  16.30-17.30u. Bezoek recompressiekamer

  Vrijdag 5 april

  09.00-09.15u. Inleiding dag 2

  09.15-10.45u. Fysiologie van Immersie en submersie

  10.45-11.00u. Pauze

  11.00-12.15u. Apneuduiken

  12.15-13.15u. Lunch

  13.15-14.15u. Verschillende typen duiken

  14.15-15.00u. EHBDO

  15.00-15.15u. Pauze

  15.15-17.15u. Case studie

  Zaterdag 6 april

  09.00-09.15u. Inleiding dag 3

  09.15-10.15u. Duikveiligheidsprocedures

  10.15-12.00u. Praktijk duikkeuring (incl pauze)

  12.00-13.00u. Lunch

  13.00-14.30u. Praktijk duikkeuring

  14.30-14.45u. Pauze

  14.45-16.30u. Case studies

  16.30-17.30u. Toets en afsluiting

  business

  Organisatie

  business Scott Haldane Foundation
  mail_outline info@scotthaldane.nl
  place Rading 2 1231 KA Loosdrecht
  keyboard_arrow_up