Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Herziene meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld

  Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis?

  Een nieuw afwegingskader biedt artsen al vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht.

  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 18:30 - 21:15

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-12-2018 18:30 - 21:15 Leiden
  28-05-2019 18:30 - 21:15 Zwijndrecht
  27-06-2019 18:30 - 21:15 Groningen
  description

  Omschrijving

  Het is een professionele norm een melding te doen bij Veilig Thuis wanneer er vermoedens zijn van acute en/of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, is een afwegingskader ontwikkeld. Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode met een vijftal afwegingsvragen en biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Ook op een aantal andere punten is de meldcode herzien. Een beleidsadviseur gezondheidsrecht zal ingaan op de inhoud van het afwegingskader alsmede de andere wijzigingen in de meldcode.

  Radarfunctie Veilig Thuis

  Met de nieuwe wetgeving is ook de werkwijze van Veilig Thuis veranderd. De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis is uitgewerkt in het nieuwe 'Model Handelingsprotocol Veilig Thuis'. Veilig Thuis krijgt bijvoorbeeld de zogenoemde radarfunctie. Meldingen kunnen aangevuld worden met informatie uit eerdere meldingen bij alle 26 Veilig Thuis-organisaties. Naarmate er meer professionals melden, beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Een andere nieuwe werkwijze is dat Veilig Thuis vaker de veiligheid over langere periode en intensiever zal gaan monitoren.

  De praktijk 

  Een kinderarts sociale pediatrie bespreekt een casus aan de hand van het stappenplan uit de KNMG-meldcode, waarbij signalen van kindermishandeling leiden tot een melding. Een vertrouwensarts bespreekt aan de hand van het handelingsprotocol van Veilig Thuis wat er met een melding gebeurt.

  Na de pauze wordt de zaal uitgenodigd om aan de hand van vragen / casuïstiek met elkaar in discussie te gaan.

  list

  Programma

  18.30 uur   Ontvangst met koffie, thee en broodjes

  19.00 uur   Opening door KNMG-district

  19.05 uur   Het afwegingskader en de KNMG-meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld.

  19.25 uur   Wanneer ga ik melden?

  19.45 uur   Gemeld, en dan? De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis.

  20.00 uur   Pauze

  20.15 uur   Interactieve discussie aan de hand van casu├»stiek/vragen

  21.15 uur   Afsluiting

  business

  Organisatie

  business KNMG Districten
  public http://
  mail_outline congresbureau@fed.knmg.nl
  place Postbus 20051 3502 LB UTRECHT
  keyboard_arrow_up