Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Herziene meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld - Leiden

  Op donderdag 13 december a.s. organiseert het KNMG district Alphen/Gouda/Leiden een bijeenkomst over de herziene KNMG-meldcode Kindermishandeling & huiselijk geweld en het nieuwe handelingsprotocol van Veilig Thuis.

  Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis?

  Een nieuw afwegingskader biedt artsen al vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht.

  Het wordt een professionele norm een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en/of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, is een afwegingskader ontwikkeld. Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode met een vijftal afwegingsvragen en biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Naast de gewijzigde stap 5 is de meldcode ook op een aantal andere punten herzien. Een spreker van de KNMG zal ingaan op de inhoud van het afwegingskader alsmede de andere wijzigingen in de meldcode.

  Radarfunctie Veilig Thuis

  Met de nieuwe wetgeving zal ook de werkwijze van Veilig Thuis veranderen. De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis is uitgewerkt in het nieuwe 'Model Handelingsprotocol Veilig Thuis'. Veilig Thuis krijgt bijvoorbeeld de zogenoemde radarfunctie. Meldingen kunnen aangevuld worden met informatie uit eerdere meldingen bij alle 26 Veilig Thuis-organisaties. Naarmate er meer professionals melden, beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Een andere nieuwe werkwijze is dat Veilig Thuis vaker de veiligheid over langere periode en intensiever zal gaan monitoren. Een spreker van Veilig Thuis zal ingaan op de inhoud van het nieuwe Model Handelingsprotocol Veilig Thuis. 

  De praktijk

  Een vertrouwensarts bespreekt aan de hand van het handelingsprotocol een casus uit de praktijk. Na de pauze wordt de zaal uitgenodigd om aan de hand van stellingen en casuïstiek met elkaar in discussie te gaan.

  place Leiden
  add 2 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 13-12-2018
  access_time 18:30 - 21:15

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-12-2018 18:30 - 21:15 Leiden
  list

  Programma

  18.30 uur Ontvangst met koffie en thee

  19.00 uur Opening door KNMG-districtsvoorzitter

  19.05 uur Het afwegingskader en de KNMG-meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld (spreker KNMG)

  19.25 uur Gemeld, en dan? De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis (spreker Veilig Thuis)

  19.45 uur Een casus uit de praktijk (vertrouwensarts Veilig Thuis)

  20.00 uur Pauze

  20.15 uur Interactieve discussie aan de hand van casu├»stiek/stellingen

  21.15 uur Einde

  business

  Organisatie

  business KNMG Districten
  mail_outline congresbureau@fed.knmg.nl
  place Postbus 20051 3502 LB UTRECHT
  keyboard_arrow_up