Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • OOR ZON Symposium 'HELP, de dokter verzuipt' de toekomst en bestendigheid van medisch specialisten of hoe bereiden wij ons voor?

  OOR ZON symposium: 'HELP, de dokter verzuipt' de toekomst en bestendigheid van medisch specialisten of hoe bereiden wij ons voor?


  'De visionaire gedachte van de toekomstig medisch specialisten' door Anne-Claire Bosmans, aios heelkunde en vz. arts assistentenvereniging Zuyderland MC.

  Vanuit de positie van aios zal zij een beeld schetsen over de gezondheidszorg in de (verre) toekomst vanuit het perspectief van de specialist. Hierbij zullen de volgende onderwerpen worden geadresseerd:

  • Zorg op afstand;
  • De patiënt als bewaker van zijn eigen dossier;
  • De patiënt als onderdeel van het behandelteam;
  • Bestaan er nog specialisten, of alleen behandelteams?;
  • Bestaan er nog ziekenhuizen?;
  • Alle behandelingen thuis?;
  • Rol van de computer bij diagnostiek en behandeling (Watson);
  • Rapport Kaljouw.


  ‘Continue doorontwikkeling technologie in zorglandschap’ door Anneke van der Niet, postdoc SHE Universiteit Maastricht.

  Technologische ontwikkelingen in de zorg die van invloed zijn op de opleiding. Mogelijkheden en valkuilen, reactie en aanpassing door de verschillende generaties.


  De gezondheidszorg wordt steeds technischer. De toenemende technologie en digitalisering heeft een enorme impact op de arts; op de uitvoerende handelingen (en daarmee de kennis), het leren en betekenis geven, de identiteit, de arts-patiënt interactie, de communicatie van artsen onderling, etc. Hoewel de meeste ontwikkelingen positief zijn, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Wat doet technologie precies en welke ethische dilemma’s spelen een rol? Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van de technologie in de zorg en wordt gereflecteerd op de mogelijke grenzen van de technologische vooruitgang op de werkvloer. In de workshop zal dieper worden ingegaan op hoe verschillende generaties reageren op en omgaan met de toenemende digitalisering en technologie in de zorg.


  ‘positieve gezondheid’ door Machteld Huber MD PhD, institute for positive health.

  Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen, veelal met medicatie. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van het nieuwe concept van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.


  Tijdens de lezing zal Machteld Huber ingaan op het ontstaan van Positieve Gezondheid en hoe het werkt in de praktijk om mensen duurzaam gezond te houden en vermijdbare zorg te voorkomen. Ook zal zij ingaan op tools die hiervoor beschikbaar zijn.

   


  place Maastricht
  add 4 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 28-03-2019
  access_time 13:30 - 18:15

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  28-03-2019 13:30 - 18:15 Maastricht
  list

  Programma

  13u30                           Ontvangst

  14u00-14u10               Welkomstwoord Ide Heyligers, hoogleraar orthopedie Zuyderland MC en dagvoorzitter

  14u10-14u30               Anne Claire Bosmans, aios heelkunde en vz. arts assistentenvereniging Zuyderland MC Heerlen: ‘de     

                                      visionaire gedachte van de toekomstig medisch specialisten’

  14u30-14u50               Anneke van der Niet, postdoc SHE Universiteit Maastricht: ‘continue doorontwikkeling technologie in

                                      zorglandschap’

  14u50-15u10               Machteld Huber, institute for positive health: ‘positieve gezondheid’

  15u15-16u15               Workshopronde I: o.l.v. de gastsprekers over de onderwerpen die besproken zijn tijdens de voorgaande 

                                       drie lezingen

  16u15-16u45               Pauze (drankje + hapje)

  16u45-17u45               Workshopronde II: o.l.v. de gastsprekers over de onderwerpen die besproken zijn tijdens de drie lezingen

  17u45-18u15               Jan van Lith, hoogleraar verloskunde LUMC met de afsluiting ‘samenvatting en betekenis voor de

                                      medische opleiding’

  Vanaf 18u15                Samenzijn met drankje en borrelhapje

  business

  Organisatie

  business Maastricht UMC
  mail_outline danny.bransbrabant@mumc.nl
  place P. Debyelaan 25 6229EP Maastricht
  keyboard_arrow_up