Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.


  De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in een verpleeghuis wordt opgenomen. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al gediagnosticeerd zijn. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 29-08-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Patiënten die niet langer thuis kunnen functioneren, worden bij acute problemen veelal opgenomen in een ziekenhuis of in een zorginstelling voor langdurige zorg en verblijf. 

  Bij opname in een zorginstelling voor langdurig verblijf is het aan de specialist ouderengeneeskunde en zijn team om behandeldoelen en –strategieën vast te stellen en uit te voeren. De behandeling, die (vooralsnog) voornamelijk medicamenteus is, vraagt een multidisciplinaire aanpak.

  In deze cursus komt aan bod hoe de ZvP en APS bij verpleeghuisbewoners te behandelen zijn, hoe de daarbij behorende complicaties te herkennen zijn en welke behandeling in te stellen is om de kwaliteit van leven van deze patiënten zo goed mogelijk te borgen. Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  Inhoudsopgave

  Module 1

  Inleiding

  Behandeling van de ZvP en APS

  Paramedische interventies

  Medicamenteuze behandeling met antiparkinsonmiddelen

  De meest gebruikte antiparkinsonmiddelen – werking, indicaties, bijwerkingen en interacties

  Module 2

  Behandeling van medicamenteus parkinsonisme

  Behandeling van niet-motorische overige symptomen en autonome stoornissen

  Chirurgische interventies

  Interdisciplinaire samenwerking en frequentie van controle bij de specialist

  Literatuur

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  •   kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (APS) bij ouderen en verpleeghuisbewoners weergeven;

  •   hebt u een overzicht over de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s;

  •   kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is;

  •   kunt u een patiënt met de ZvP en APS informeren over de voor hem optimale behandeling.

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up