• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Postacademische Beroepsopleiding: Ethiek in de Zorgsector

  Bent u hoger opgeleid (HBO of academisch) en werkzaam in de zorg? Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen? Ethiek in de Zorgsector is voor u bedoeld als u zich wilt scholen in reflectie op ethische vragen die zich in uw werk voordoen.

  Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht vinden. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen.

  Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

  place Nijmegen
  add 40.0 punten
  euro_symbol € 5,950.00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  08-01-2019 t/m 26-11-2019 Onbekend Nijmegen
  14-01-2020 t/m 24-11-2020 Onbekend Nijmegen
  description

  Omschrijving

  Hoger opgeleiden, dus artsen, maar ook geestelijk verzorgers en andere professionals en managers die in de zorg werken en zich morele en ethische vragen stellen bij aspecten van hun werk, scholen wij theoretisch en praktisch in de omgang met die vragen. Dit betekent scholing in:

  a) het signaleren analyseren en interpreteren van morele aspecten van het werk

  b) het communiceren en argumenteren over deze aspecten en het organiseren van deze communicatie

  c) het afronden van deze processen in beslissingen of adviezen

  list

  Programma

  De opleiding Ethiek in de zorgsector is een part-time opleiding van een jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 modulen van elk 6 lesdagen met telkens minstens 2 weken tussen de lesdagen.

  De lesdagen beginnen 's middags om 13.30 uur en eindigen 's avonds om 20.30 uur. Tussen het middaggedeelte en het avondgedeelte wordt een gezamenlijke maaltijd genoten. Hierdoor is er volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten met collega's uit andere instellingen.

  De drie modules zijn opgebouwd rond de thema's Ethische vragen rond het begin en einde van het leven, Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen

  en Ethische aspecten in beleid en management van de zorg.

  Er wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van de deelnemers van in totaal ongeveer 480 uur. Hierbij is de voorbereiding van afsluitende gesprekken en presentaties en het maken van een werkstuk inbegrepen. Voor voorbereiding en verwerking per lesdag moet gerekend worden op een studietaak van ruim 13 uur.

  De opleiding vindt plaats op het terrein van het Radboudumc te Nijmegen. Na iedere module is er een afsluitende bijeenkomst.

  Bij de planning van de lesdagen is zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolvakanties in alle regio's.

  business

  Organisatie

  business Radboudumc afd IQ healthcare, vakgroep ethiek van de gezondheidszorg
  mail_outline simone.naber@radboudumc.nl
  place 114 IQ Healthcare Geert Grooteplein 21 x Nijmegen

  IQ healthcare is als onderdeel van het Radboudumc een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Wij vinden dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die volgens wetenschappelijke inzichten het beste is en die maximaal aansluit bij de waarden van de patiënt.

  keyboard_arrow_up