Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Studiedag over Ouderenmishandeling

  Beste collega,


  Ouderenmishandeling. Het komt vaker voor dan je denkt. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld door partners, kinderen, kleinkinderen, familie, huisvrienden of zorgverleners. Dit kan klein beginnen, met stevig vastpakken wanneer iemand niet voldoende meewerkt. Met enige regelmaat gaat dit van kwaad tot erger.

  Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er?

  1. Fysiek geweld zoals slaan, schoppen, haren trekken, branden en knijpen. Maar denk ook aan het afplakken van de mond of het geven van te weinig of juist teveel medicijnen

  2. Financiële uitbuiting zoals diefstal van geld en spullen. Het kopen van spullen en de oudere daarvoor laten betalen. De oudere te weinig leefgeld geven. De oudere dwingen om een testament te veranderen of om spullen weg te geven aan de pleger

  3. Verwaarlozing in verzorging van de oudere, bij voorbeeld door onvoldoende eten en drinken in huis te halen en slechte persoonlijke hygiëne

  4. Geestelijke mishandeling als treiteren, pesten, beledigen, vernederen of dreigen met bijvoorbeeld uithuisplaatsing als de oudere iets doet of zegt wat de verzorger niet bevalt

  5. Seksueel misbruik door het tegen de wens van de ouderen in, seksuele handelingen te verrichten met, of in het bijzijn van de oudere.

  Waarom wordt er zo weinig aangifte gedaan van ouderenmishandeling?

  • Ouderen durven er vaak niet over te praten of hulp te zoeken uit angst en schaamte. Ook zijn ze vaak (zorg) afhankelijk van degenen die hen mishandelen

  • Omstanders herkennen de signalen niet of ze vinden de situatie niet ernstig genoeg om te melden

  • Slachtoffers en omstanders weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp en advies

  Tijdens deze cursusdag ‘Ik heb een vermoeden, wat nu?’ ‘trainen’ we je forensisch bewustzijn. Het goed duiden van fysieke letsels is heel belangrijk. Zijn er aanwijzingen voor fysiek geweld, wat zijn verdachte letsels? Ook wordt aandacht besteed aan welke signalen uit de omgeving kunnen aangeven dat er mogelijk sprake is van mishandeling. Tevens wordt aandacht geschonken aan het vervolgtraject. Hoe ga je om met vermoedens van mishandeling en hoe maak je je vermoedens en bezorgdheid bespreekbaar met slachtoffers en mogelijke daders?


  Mede namens de programma-adviescommissie,

  Willeke Kristensen, cursusmanager

  place Nederland
  add 5 punten
  euro_symbol € 255.00
  event 16-11-2018
  access_time 09:00 - 16:45

  * Prijs: € Voor overige zorgprofessionals (zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten enz.): € 225

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-11-2018 09:00 - 16:45 Nederland
  list

  Programma

  09.00 – 09.30 uur

  Ontvangst met koffie en thee

  09.30 – 09.40 uur

  Welkom en opening door de dagvoorzitter Marianne van der Krans, Projectleider ouderenmishandeling Veilig Thuis Utrecht en Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling

  09.40 – 10.50 uur

  Ouderenmishandeling; waar hebben we het over en hoe ziet het eruit??

  Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er? Fysiek geweld, financiële uitbuiting, verwaarlozing in verzorging, geestelijke mishandeling en sek sueel misbruik. Wat zijn mogelijke signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling? Signaleren vraagt om bewustwording van eigen normen en waarden. Signalen kunnen verschillend worden geïnterpreteerd. Iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen referentiekader naar het onderwerp ouderenmishandeling. Wanneer maak je je zorgen om een oudere? Verschilt dat met anderen? Hoe ga je om met verschillen in normen en waarden? Ook kunnen allerlei vragen je tegenhouden verder te kijken en stappen te ondernemen: Heb ik het wel goed? Hoe zullen de betrokkenen reageren? Bij wie kan ik terecht? Het zal toch niet zo erg zijn? Is het mijn taak wat met deze signalen te doen? Signaleren vraagt om kennis, vaardigheden en duidelijkheid over de te volgen stappen

  Marianne van der Krans, Projectleider ouderenmishandeling Veilig Thuis Utrecht en Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling en Jessica Vrolijk, Aandachtsfunctionaris Oudermishandeling en huiselijk geweld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

  10.50 – 11.10 uur

  PAUZE

  11.10 – 11.50 uur

  Ontspoorde mantelzorg

  Ontspoorde mantelzorg ontstaat als een mantelzorger door overbelasting, onmacht of onwetendheid de grens van goede zorg overschrijdt. Het langer thuis blijven wonen betekent in veel gevallen meer en langere zorg door mantelzorgers. Daarmee neemt het risico op ontsporing toe. Het is bekend dat 1 op de 3 mantelzorgers van dementerende ouderen onopzettelijk wel eens ‘over de grens’ gaat. Deze presentatie gaat over kennis over ontspoorde zorg, signalen herkennen en vervolgstappen ondernemen. Aandacht en zorg voor mantelzorgers kan ontsporing helpen voorkomen of tijdig stoppen. Dit is in het belang van de oudere én de mantelzorger.

  Marjanne van Esveld, Trainer, coach van ‘de VeerKRACHT’

  11.50 – 12.10 uur

  Vragen en discussie

  12.10 – 13.00 uur

  LUNCH

  13.00 – 13.45 uur

  ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

  En opeens denk je: die blauwe plek, dat klopt toch niet? Verdacht? Of niet? Letsel bij ouderen en wat ervan te vinden. Ouderenmishandeling? Pas op voor aannames, leer het zien en ga wat doen. Want iemand moet het verschil maken.

  Bertine Spooren, forensisch arts, Spooren educatie


  13.45-14.15 uur

  Ik heb een vermoeden en ben bezorgd, wat nu?

  Bespreekbaar maken van een vermoeden van ouderenmishandeling en de bezorgdheid daarover, hoe doe je dat? Vermoedens goed onderbouwen, hoe doe je dat? Uitleg, mede aan de hand v an filmmateriaal.

  Marianne Reij, Eigenreijs, trainingen en trajecten

  14.15-14.30 uur

  KORTE PAUZE


  14.30-15.15 uur

  Let ook op financiële uitbuiting

  Diefstal van geld en spullen. Het kopen van spullen en de oudere daarvoor laten betalen. De oudere te weinig geld geven. De oudere dwingen om het testament te veranderen of om spullen weg te geven aan de pleger. Beoordeling van wilsbekwaamheid

  Theo Trompetter, arts. Opgenomen in het VIA register, tevens forensisch arts. Trompetter & Partners sociaal-medische expertise

  15.15-15.45 uur

  De meldcode huiselijk geweld verandert per 1 januari 2019

  Binnenkort verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere beroepsgroep heeft een afwegingskader gekregen, maar wat betekent de verandering nu voor de dagelijkse praktijk? Wat wordt er anders in het contact met Veilig Thuis en hoe draagt deze verandering bij de aanpak van ouderenmishandeling?

  Marianne van der Krans-Vlug, Projectleider ouderenmishandeling Veilig Thuis Utrecht en Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling

  15.45-16.15 uur

  Vragen en discussie

  16.15-16.45 uur

  Napraten met een hapje en een drankje

  business

  Organisatie

  business Mark Two Academy
  mail_outline info@marktwo.nl
  place Speelkamp 22 3831 AK Leusden
  keyboard_arrow_up