• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/huisarts

  Sinds 1950 is de levensverwachting van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1950 nog maar bijna 15 jaar, in 2016 was deze gestegen tot bijna 20 jaar. De toegenomen levensduur wordt vooral toegeschreven aan de verbeterde hygiëne (riolering, ophalen van afval, schoon drinkwater), verbeterde arbeidsomstandigheden en verkeersmaatregelen in de loop van de twintigste eeuw. Daarbij is de sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten sterk gedaald, met name de afgelopen decennia. Enerzijds is dit gelukt door preventieve maatregelen (stoppen met roken, opsporen en behandelen van diabetes, hypertensie en hyperlipidemie), anderzijds door een verbeterde behandeling van hart- en vaatziekten. In deze eeuw zal er naar verwachting met name meer gezondheidswinst behaald kunnen worden door leefstijlveranderingen. Niet alleen de totale levensverwachting zal mogelijk stijgen, met name de toename van het aantal jaren in goede gezondheid is hierbij van belang. Het aantal mensen met een chronische ziekte is immers gestegen. Zo hebben vrouwen die geboren zijn in 2014 een totale levensverwachting van 83 jaar, maar slechts een gezonde levensverwachting van 64 jaar. Zij zullen bijna twintig jaar met een ziekte of beperking leven.


  De definitie van leefstijl is 'de kenmerkende manier van leven van een individu of groep op basis van stabiele waarden en normen'. Het gaat daarbij niet alleen over roken, bewegen en voeding, maar ook over de manier van kleden en bijvoorbeeld het wel of niet in een auto rijden die slecht is voor het milieu. Het mag duidelijk zijn dat we ons in deze nascholing beperken tot alleen die factoren die invloed hebben op de gezondheid van het individu. Maar wat is gezondheid?


  In deze nascholing komen de NHG-richtlijnen en zorgmodules rondom de onderwerpen bewegen, alcohol en roken aan de orde, maar ook het begrip positieve gezondheid zal besproken worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de wijkgerichte samenwerking. Er is heel veel informatie over deze onderwerpen, in deze nascholing is ervoor gekozen om een aantal aspecten uit te lichten. Het belangrijkste doel van deze cursus is dat u het vertrouwen krijgt dat u, samen met andere hulpverleners, mensen kunt motiveren om hun ongewenste gedrag te veranderen. De zorgmodule Voeding blijft buiten beschouwing. Deze is uitgebreid besproken in de nascholing Leefstijl I.


  Accreditatiepunten te behalen tot: 26 oktober 2020

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 62.25

  € Los €62,25. Jaarabonnement €337,00 voor 8 programma's.

  list

  Programma

  BLOK A Leefstijladvisering en samenwerking

  A1 Inventarisatie eigen leefstijl

  A2 Casuïstiek

  A3 Positieve gezondheid

  A4 NHG-zorgmodule Leefstijl en motivatiecirkel

  A5 Motivational interviewing in het kort 

  A6 Samenwerking patiënt, sociaal domein en eerste lijn


  BLOK B Achtergrondinformatie per onderdeel

  B1 Casuïstiek

  B2 Beweging 

  B3 Roken

  B4 Alcohol

  B5 Ontspanning


  Actie en verantwoording

  Nadere bespreking van vragen en casuïstiek

  Literatuur

  Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’

  Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH

  Afsluitende toets voor huisartsen

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  •   bent u zich bewust van uw eigen leefstijl en de gedragsveranderingen die voor u nog zinvol kunnen zijn;

  •   bent u zich bewust van de klinische relevantie van leefstijlinterventies;

  •   weet u waar u up-to-date informatie kunt vinden over leefstijlinterventies betreffende beweging, stoppen met roken, alcohol en ontspanning;

  •   kent u de achtergronden van motivational interviewing en de motivatiecirkel;

  •   kunt u werken met de nieuwe definitie van gezondheid volgens het model van de positieve gezondheid.

  business

  Organisatie

  business AccreDidact BV
  mail_outline info@accredidact.nl
  place De Molen 37 3994DA Houten

  AccreDidact is een onafhankelijk nascholingsinstituut met geaccrediteerde programma's op abonnementsbasis. Sinds 1996 heeft ons instituut meer dan 350 nascholingsprogramma's uitgebracht voor professionals in de gezondheidszorg. Voor ruim 11.000 klanten die uit liefde voor het vak kiezen voor het regelmatig actualiseren van hun kennis en kunde en professionals die ondanks hun drukke bestaan geloven in de kracht van de éducation permanente.

  keyboard_arrow_up