Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Kwetsbaar en oud

  Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn


  De dubbele vergrijzing vergt toenemend aandacht en tijd in de zorg. Kwetsbare ouderen wonen, deels door eigen keuze, deels door gebrek aan alternatieven, langer thuis en zijn daardoor voor hun zorg afhankelijk van de zorgverleners in de eerste lijn.


  Samenwerking en afstemming van taken tussen deze zorgverleners is essentieel. In het Pact voor Ouderenzorg dat in maart j.l. door 40 organisaties, o.a. door onze beroepsverenigingen, is ondertekend wordt het belang hiervan duidelijk aangegeven. 


  In eerste instantie kost samenwerking een investering in tijd, maar later wordt deze investering dubbel en dwars terugbetaald, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit en werkplezier. 


  De congrescommissie heeft een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij samenwerking binnen de eerste lijn voor de zorg een duidelijke meerwaarde heeft.


  De patiënt, de kwetsbare oudere, staat centraal en daarom hebben we voor de plenaire opening Hugo Borst uitgenodigd om vanuit patiënten-perspectief de zorg te belichten.


  Hopelijk draagt dit congres ertoe bij dat het thema "Samen zorgen, Beter zorgen in de eerste lijn" meer gestalte kan krijgen.


  Mede namens het team van de WDH Midden Nederland, 


  Willem Bavinck, dagvoorzitter

  place Amersfoort
  add 6 punten
  euro_symbol € 160.00
  event 16-01-2019
  access_time 12:00 - 21:00

  € WDH-lid € 150,00 Niet WDH-lid € 187,50,-

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-01-2019 12:00 - 21:00 Amersfoort
  list

  Programma

  12.00 - 13.00 uur: Ontvangst met broodje

  13.00 - 13.15 uur: Dagopening door Willem Bavinck (dagvoorzitter) en Cassandra Zwaan (medisch 

                                  directeur WDH Midden Nederland en huisarts in Baarn)

  13.15 - 14.00 uur: Plenaire opening door Hugo Borst - schrijver van o.a. Ach Moedertje en Ma, columnist, 

                                  redacteur en voetbalcriticus

  14.10 - 15.10 uur: Workshopronde 1

  15.10 - 15.40 uur: Koffiepauze

  15.40 - 16.40 uur: Workshopronde 2

  16.15 - 17.50 uur: Workshopronde 3

  17.50 - 18.50 uur: Buffet

  18.50 - 19.50 uur: Workshopronde 4

  20.00 - 21.00 uur: Workshopronde 5

  21.00 uur:              Afsluiting en borrel


  1. OPENING DOOR HUGO BORST - PLENAIRE SESSIE

  Hugo Borst (1962) is schrijver, columnist, redacteur en voetbalcriticus.


  2. ROBOTS IN DE ZORG

  Consulent: Tom Ederveen, RobotXperience

  De samenstelling en inrichting van onze maatschappij verandert in rap tempo, de aandoeningen waar we mee te maken krijgen veranderen, onze zorgbehoefte (zorgconsumentisme) neemt toe en de vraag naar zorgmedewerkers is groot. Hoe gaan we dit organiseren, hoe houden we de kosten in de hand en waar kunnen robots en technologie een bijdrage leveren vanuit de cliëntgedachte.

  Drs. Tom Ederveen neemt u mee in de mogelijkheden nu en schetst een verwachting voor de nabije toekomst. Welke robots worden er nu al gebruikt en hoe zal deze ultieme techniek zich ontwikkelen. Tom volgt sinds 2009 de ontwikkeling van robots in ons leven en is mede oprichter van RobotXperience met als belangrijkste labels robots.nu en robotzorg.nl. Met zijn organisatie wil hij mensen robots laten ervaren, mensen de mogelijkheden laten ontdekken en mensen aanzetten tot creativiteit om te uitdagingen van morgen aan te gaan.


  3. MUZIEKTHERAPIE BIJ DEMENTIE

  Consulent: Manon Bruinsma, Music Therapist bij Muzis

  De muziektherapeuten van Muzis maken op doelgerichte wijze gebruik van muziek (zowel met stem als met instrumenten) en beweging. De muziek wordt methodisch ingezet om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief, motorisch en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.


  4. PARKINSON

  Consulent: Dr. I.M.E. Alons, neurologe MC Meander

  Bijna alle zorgverleners in de eerste lijn hebben met Parkinson-patiënten te maken. Wie doet wat en wie moet wanneer ingeschakeld worden? Afstemming van de zorg onderling en met de tweede lijn geeft betere zorg. Deze workshop geeft een start daartoe.


  5. WIE ZORGT ER VOOR DE MANTELZORGER?

  Consulent: L. Hoogendijk, directeur Mezzo

  Wat is mantelzorg en hoe herken je het? Wat kan je als zorgprofessional doen? Wie is aanspreekpunt in de 1e lijn voor de mantelzorger? Welke landelijke ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed? Dit zijn vragen die bij deze interactieve workshop behandeld worden.


  6. KWETSBARE OUDERE, KWETSBARE MEDICATIE

  Consulent: n.t.b.

  Juist bij kwetsbare ouderen is afstemming van taken en verantwoordelijkheden van groot belang. Hoe kom je tot goede samenwerking tussen huisarts, apotheek, thuiszorg en mantelzorg? Ook hier geldt dat samen zorgen beter zorgen is.


  7. ALCOHOLMISBRUIK BIJ OUDEREN, EIGEN ZORG OF ONZE ZORG?

  Consulent: Hanneke van der Kooy, preventiemedewerker Jellinek

  In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe is het met het drankgebruik van onze ouderen? Is het een probleem? Is het onze zorg? 

  Wat is goede zorg voor ouderen met alcoholproblematiek? Welke ondersteuning is mogelijk vanuit Jellinek?


  8. ONDERVOEDING

  Consulent: Dr. Elke Naumann, projectleider Stuurgroep Ondervoeding |associate lector Voeding en Gezondheid |Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


  9. OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG BIJ DEMENTIE

  Consulent: Bente van der Lely, psychologe te Huizen. 

  Gedragsproblemen bij ouderen, zeker bij dementie, vormen een groot probleem voor zowel de oudere, de omgeving als de zorg. Vanuit nood wordt er vaak gekozen voor een ‘pilletje erbij’. Dit neemt echter de oorzaak niet weg; deze workshop leert de problematiek vanuit een andere hoek te bekijken en geeft handvatten om tot andere oplossingen te komen. 


  10. DE 3 D'S: DEPRESSIE, DEMENTIE EN DELIER

  Consulenten: Dr. Richard A. Faaij, klinisch geriater Diakonessenhuis 

  Herkenning van de 3 D’s kan soms lastig zijn, onderscheid maken ook. Deze workshop biedt handvatten voor de praktijk.


  11. OOGHEELKUNDE

  Consulent: Carine Biallosterski, oogarts Tergooi Ziekenhuis


  12. SOCIALE ACTIVERING VAN SENIOREN: BEWEGEN ALS INSTRUMENT

  Consulent: Jan Hardeman, Sociaal Vitaal Amersfoort

  Er zijn verschillende beweeginterventies voor senioren die zich naast gezond bewegen ook richten op sociale activering en het verhogen van de weerbaarheid. In Amersfoort draaien wekelijks 58 beweeggroepen TopFit en Sociaal Vitaal, begeleid door Buurtsportcoaches. Hoe wordt dit georganiseerd, wat zijn de effecten en welke rol heeft 1e lijns gezondheidszorg? 

  Coördinator Buurtsportcoaches Jan Hardeman schetst de praktijksituatie, de samenwerking en legt hier en daar ook de vinger op de zere plek.


  13. KWETSBARE ALLOCHTONE OUDEREN

  Consulent: Mehmet Uygun, SGAN

  Het aantal kwetsbare allochtone ouderen neemt toe. Specifieke problemen met communicatie, taal en kennis spelen een rol en komen in deze workshop aan de orde.


  14. JE EIGEN KWETSBARE OUDERDOM, je eigen advanced care-planning

  Consulent: Bas Spelberg, huisarts


  Hoe zie je je eigen oude dag? Wat zou je wel of niet willen? Door over je eigen toekomst na te denken leer je in deze workshop hoe het gesprek met kwetsbare ouderen aan te gaan.

  business

  Organisatie

  business Federatie WDH Midden-Nederland IA06-170
  mail_outline gaia@wdhmn.nl
  place Dalplein 61 3762 BN SOEST AMERSFOORT

  Het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de Federatie programma's voor nascholingen en toetsing. De Federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

  keyboard_arrow_up