Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Kwetsbaar en oud

  Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn

  De dubbele vergrijzing vergt toenemend aandacht en tijd in de zorg. Kwetsbare ouderen wonen, deels door eigen keuze, deels door gebrek aan alternatieven, langer thuis en zijn daardoor voor hun zorg afhankelijk van de zorgverleners in de eerste lijn.

  Samenwerking en afstemming van taken tussen deze zorgverleners is essentieel. In het Pact voor Ouderenzorg dat in maart j.l. door 40 organisaties, o.a. door onze beroepsverenigingen, is ondertekend wordt het belang hiervan duidelijk aangegeven. 

  add 6.0 punten
  euro_symbol € 160.00
  access_time 12:00 - 21:00

  € WDH-lid € 150,00 Niet WDH-lid € 187,50,-

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-01-2019 12:00 - 21:00 Amersfoort
  13-11-2019 12:00 - 21:00 De Bilt
  description

  Omschrijving

  In eerste instantie kost samenwerking een investering in tijd, maar later wordt deze investering dubbel en dwars terugbetaald, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit en werkplezier. 

  De congrescommissie heeft een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij samenwerking binnen de eerste lijn voor de zorg een duidelijke meerwaarde heeft.

  De patiënt, de kwetsbare oudere, staat centraal en daarom hebben we voor de plenaire opening Hugo Borst uitgenodigd om vanuit patiënten-perspectief de zorg te belichten.

  Hopelijk draagt dit congres ertoe bij dat het thema "Samen zorgen, Beter zorgen in de eerste lijn" meer gestalte kan krijgen.


  Mede namens het team van de WDH Midden Nederland, 

  Willem Bavinck, dagvoorzitter

  list

  Programma

  12.00 - 13.00 uur: Ontvangst met broodje

  13.00 - 13.15 uur: Dagopening door Willem Bavinck (dagvoorzitter) en Cassandra Zwaan (medisch 

                                  directeur WDH Midden Nederland en huisarts in Baarn)

  13.15 - 14.00 uur: Plenaire opening door Hugo Borst - schrijver van o.a. Ach Moedertje en Ma, columnist, 

                                  redacteur en voetbalcriticus

  14.10 - 15.10 uur: Workshopronde 1

  15.10 - 15.40 uur: Koffiepauze

  15.40 - 16.40 uur: Workshopronde 2

  16.15 - 17.50 uur: Workshopronde 3

  17.50 - 18.50 uur: Buffet

  18.50 - 19.50 uur: Workshopronde 4

  20.00 - 21.00 uur: Workshopronde 5

  21.00 uur:              Afsluiting en borrel

  business

  Organisatie

  business Federatie WDH Midden-Nederland
  mail_outline info@wdhmn.nl
  place Dalplein 61 3762 BN Soest

  Het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de Federatie programma's voor nascholingen en toetsing. De Federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up