Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Developmental Appreciative Navigational Approach (DANA) voor IFMS coaching

  De CGS, en in navolging de RGS, heeft de eisen voor herregistratie van medisch specialisten aangepast. Volgens de nieuwe regelgeving moeten alle medisch specialisten vanaf 2020 kunnen aantonen dat ze in de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan een vorm van IFMS (evaluatie van het Individueel Functioneren Medisch Specialist). Het AMC heeft beleid gemaakt om deze nieuwe eis te implementeren, op een manier die de professionele ontwikkeling van de specialist centraal stelt. Het AMC stimuleert en faciliteert haar medisch specialisten om in beginsel tweemaal per vijf jaar feedback omtrent het individueel functioneren te verzamelen en dit te bespreken met een daartoe opgeleide gesprekscoach. De gesprekscoaches zijn medisch specialisten (van een andere dan de eigen divisie) die middels de DANA (Developmental Appreciative Navigating Approach) training opgeleid worden tot Professional Development Coach, om de ontwikkelgesprekken volgens een gestructureerde en theoretisch onderbouwde methode, en op een positieve, bekrachtigende manier te voeren. De coach start met het volgen van de DANA cursus, waar oplossingsgerichte en waarderende gesprekstechnieken worden getraind. Deze technieken wordt als geschikte methodes gezien om de ontwikkelgesprekken op een effectieve en stimulerende wijze te voeren. In het AMC werd reeds met alle stafleden neurologie een ontwikkelgesprek a.d.h.v. deze benadering gevoerd; de ervaring werd zonder uitzondering door alle neurologen positief bevonden. In een eerste pilottraining in november 2017 zijn 8 medisch specialisten uit het AMC getraind als professional development coach. De principes uit de DANA gespreksmethode zijn ook buiten de IFMS gesprekken om waardevol voor de medisch specialist, die deze ook kan toepassen in zijn communicatie met collega’s en bijvoorbeeld A(N)IOS.

  De coaches zijn medisch specialist en gemotiveerd om collega medisch specialisten verder te helpen in hun professionele ontwikkeling. Het AMC zet deze coaches in met een zekere mate van maturiteit; dit is niet per se leeftijdsgebonden. Ze zijn in staat om de ontwikkeling van de collega centraal te stellen, dat wil zeggen zich in te leven in de situatie van een collega en onbevooroordeeld en aandachtig te luisteren. Hij/zij kent eigen grenzen en beperkingen. Voor het goede gesprek is het creëren van een veilige sfeer en vertrouwen belangrijk; de coach zorgt hiervoor en leert tijdens de cursus hoe hij/zij dat kan doen. Over de inhoud van de gesprekken wordt niet gecommuniceerd met derden. Waar nodig informeert de coach collega’s over verdere scholings-, coaching- of begeleidingsmogelijkheden, ook hiervoor krijgt de coach tijdens de cursus handvatten.

  place Amsterdam-Zuidoost
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 0.00
  access_time 08:30 - 17:30

  € De training is bij voldoende capaciteit open voor deelnemers die niet werken bij de instelling die de training bekostigd heeft. In dat geval vraagt de instelling (in dezen AMC) een bijdrage van 800 euro voor het volgen van de training.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  06-09-2018 08:30 - 17:30 Amsterdam-Zuidoost
  17-09-2018 08:30 - 17:30 Amsterdam-Zuidoost
  21-09-2018 08:30 - 17:30 Amsterdam-Zuidoost
  09-10-2018 08:30 - 17:30 Amsterdam-Zuidoost
  16-12-2019 08:30 - 17:30 Amsterdam-Zuidoost
  business

  Organisatie

  business Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC
  mail_outline p.f.demaaijer@amc.nl
  place Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam
  keyboard_arrow_up