Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Basistraining suïcide en suïcidepreventie

  Binnen VNN krijgen we regelmatig te maken met cliënten, die suïcidale gedachten hebben, suïcidaal gedrag vertonen of daadwerkelijk een (geslaagde)suïcidepoging ondernemen. Dit heeft te maken met veel factoren maar het is bekend dat er bij gebruik van middelen en/of verslaving hogere kansen zijn op een suïciderisico.


  Voor meer informatie over deze nascholing of de inschrijving hiervan, kunt u een mailtje sturen naar: opleidingen@vnn.nl

  add 6 punten
  euro_symbol € 150.00
  event 03-12-2018 tot 28-01-2019
  access_time 09:00 - 16:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  03-12-2018 09:00 - 16:30 Heerenveen
  17-12-2018 09:00 - 16:30 Hoogezand
  19-12-2018 09:00 - 16:30 Leeuwarden
  28-01-2019 09:00 - 16:30 Heerenveen
  description

  Omschrijving

  Suïcidaliteit is een diagnose overstijgend fenomeen. Of je nu wel of niet een verslaving hebt, het komt bij veel mensen voor. Vaak alleen maar in de vorm van gedachtes, maar we zien ook mensen met een vergevorderd plan. Hoe kunnen wij binnen VNN omgaan met dit gedrag en deze problematiek? In de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) zijn de nieuwste inzichten over de aanpak van suïcide vastgelegd. Een van de belangrijkste thema’s van de richtlijn is om suïcide bespreekbaar te maken. Deze lesdag biedt de hulpverlener ondersteuning en begeleiding om de aanbevelingen uit de MDR toe te passen in het dagelijkse contact met cliënten en er zo zorg voor te dragen dat het een onderdeel is van de totale behandeling.

  De richtlijn stelt verder dat samenwerking met naasten en nabestaanden een integraal onderdeel moet zijn van de hulpverlening. Suïcidaal gedrag speelt zich niet alleen af tussen de cliënt en professionals, maar ook tussen de cliënt en zijn directe leefomgeving. Bij elke fase van het onderzoek en de behandeling is het goed om naasten te betrekken. En opvang en/of zorg voor nabestaanden is noodzakelijk. 


  list

  Programma

  09.00- 09.20 Introductie

  09.20- 09.45 Uitleg programma, deze is opgebouwd rond:

  • De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’
  • Het CASE-interview

  09.45- 10.45 Oefenen met contact maken a.d.h.v. de volgende methodieken:

  • Methodiek van contact maken
  • Methodiek van doorvragen

  10.45- 11.00 Pauze

  11.00- 12.30 Kwetsbaarheid & Stress factoren a.d.h.v. de volgende items:

  • Stress-kwetsbaarheidsmodel
  • Stressfactoren
  • Kwetsbaarheidsfactoren
  • Beschermende factoren

  12.30- 13.00 Lunch

  13.00- 14.30 Van structuurdiagnose naar veiligheids- en signaleringsplan

  • Structuurdiagnose
  • Veiligheidsplan
  • Signaleringsplan

  14.30- 14.45 Pauze

  14.45- 15.45 Suïcidaliteit binnen VNN

  • Suïcidaliteit cijfers en feiten
  • EPD/ Opschalen

  15.45- 16.30 Vragen, evaluatie en afronding

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Deze basistraining heeft als doel het aanbieden van handvatten en nieuwe perspectieven aan hulpverleners voor het omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag, volgens de Multidisciplinaire richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag. Na het volgen van de training heeft u:

  • kennis van de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’
  • kennis over de aspecten van suïcidaliteit, suïcidaal gedrag en suïcidepreventie
  • kennis over het herkennen van suïcidaal gedrag en onderliggende oorzaken
  • kennis over het CASE interview

  kunt u:

  • een werkrelatie opbouwen met een suïcidaal persoon, contact maken en doorvragen
  • uitvragen volgens het Stress-kwetsbaarheidsmodel van de stressfactoren, de kwetsbaarheidsfactoren en de beschermende factoren
  • van structuurdiagnose komen tot een veiligheids- en signaleringsplan
  • vervolgzorg bieden bij suïcidaliteit
  • naasten betreken bij de behandeling en opvang bieden
  business

  Organisatie

  business VNN, Verslavingszorg Noord Nederland
  public http://vnn.nl
  mail_outline opleidingen@vnn.nl
  place Leonard Springerlaan 27 9727 KB Groningen
  keyboard_arrow_up