Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Leidinggeven, conflictpreventie, bemiddeling en assertiviteit (module B)

  ijdens deze nascholing wordt dieper ingegaan op de materie uit de eerste module van deze cursus maar is deze cursus ook geschikt voor wie al eerder enige kennis opdeed over leidinggeven en personeelsaangelegenheden.

  Het betreft hier een praktische, interactieve cursus met veel ruimte voor rollenspel.

  U verblijft op Landgoed Avegoor vanaf vrijdagmiddag tot zatermiddag inclusief lunches en diner.

  place Ellecom
  add 12 punten
  euro_symbol € 945.00
  event 23-11-2018 tot 24-11-2018
  access_time 12:30 - 21:00

  * Prijs: € Voor de volledige kosten (arrangement-prijs) kijkt u op het inschrijfformulier van de aanbieder via de 'inschrijven' button.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  23-11-2018 12:30 - 21:00 Ellecom
  24-11-2018 09:00 - 17:00 Ellecom
  24-11-2018 09:00 - 17:00 Ellecom
  description

  Omschrijving

  Tijdens deze nascholing wordt dieper ingegaan op de materie uit de eerste module van deze cursus maar is deze cursus ook geschikt voor wie al eerder enige kennis opdeed over leidinggeven en personeelsaangelegenheden.

  Het betreft hier een praktische, interactieve cursus met veel ruimte voor rollenspel.

  U verblijft op Landgoed Avegoor vanaf vrijdagmiddag tot zatermiddag inclusief lunches en diner.

  list

  Programma

  De Arts aan de Leiding


  Deze training wordt georganiseerd op een vrijdagmiddag en -avond en de opvolgende

  zaterdag, waardoor de tijd dat de arts van de praktijk weg is, beperkt is.


  Vrijdag

  12.30 – 13.30 • Ontvangst met lunch

  13.30 – 17.00 • Welkom, introductie, kennismaken

  • Het voeren van een selectiegesprek

  • De verschillende selectie-instrumenten

  • De brief en C.V.

  • Het selectiegesprek

  • Stellingen en S.T.A.R. om gedrag te meten

  • De procedure

  • Oefening ‘Het Selectiegesprek’

  17.00 – 17.30 Snackpauze

  17.30 - 19.30 • Theorie 'Assertiviteit'

  • Vragenlijst: 'Uw mate van assertiviteit'

  • Oefeningen: 'Het assertief afwijzen van een verzoek /geven

  van kritiek'


  Zaterdag

  09.00 – 12.30 • Theorie: 'Conflicthantering'

  • Vragenlijst: 'Eigen gedrag in conflictsituaties'

  • Theorie: 'Conflictdiagnose'

  • Oefening: 'Belangenconflict'

  • Theorie: 'De leidinggevende als bemiddelaar'

  • Oefening: 'Conflictbemiddeling'

  12.30 – 13.30 Lunch

  • Theorie 'Motivatie'

  • 'De fasen van motivatie en demotivatie'

  • 'Motivatie volgens Maslow en Herzberg'

  • 'Waar loopt u op?'

  • Oefening 'Het voeren van een motiverend gesprek'

  16.30 - • Evaluatie en afsluiten

  • Borrel


  De Arts aan de Leiding


  vrijdag

  12.30 - 13.30 Ontvangst met lunch

  Door de gezamenlijke lunch leren de deelnemers elkaar al enigszins kennen.

  13.30 - 17.00

  • Welkom, introductie, kennismaken

  In de cursusruimte heet de trainer de cursisten officieel welkom. Er wordt een korte

  voorstelronde gehouden. Hierbij vertelt elke deelnemer over de eigen organisatie/

  praktijk, personeelsomvang en met name de eigen leerdoelen: welke vaardigheid wil

  je na afloop van deze cursus hebben en welke probleem in de praktijk wil je hierna

  op kunnen lossen? Hierdoor kan de trainer in de loop van deze twee dagen

  koppelingen leggen tussen de cursusonderdelen en de individuele leerdoelen

  • Het voeren van een selectiegesprek

  Theoretische presentatie van de trainer. Er wordt op interactieve wijze inzicht

  gegeven van de achtergrond van het selectiegesprek. Dit gesprek moet dienen als

  voorspelling van succesvol toekomstig gedrag van de kandidaat. Tevens wordt het

  concept 'kritische succesfactoren' behandeld. Er wordt speciale aandacht besteed

  aan de verschillende selectie-instrumenten (de brief en C.V., het selectiegesprek, het

  gebruik van stellingen en S.T.A.R. om gedrag te meten).

  • De procedure

  De trainer behandelt de procedure van het opstellen van de functiegebonden

  kwaliteiten tot het voeren van het arbeidsvoorwaardengesprek.

  • Oefening ‘Het Selectiegesprek’

  De cursisten beoordelen in kleine groepjes de kwaliteit van een

  personeelsadvertentie en de brieven den C.V.'s die hierop zijn binnengekomen (allen

  fictief). De resultaten hiervan worden plenair besproken. De groep stelt vast welke

  sollicitant(en) uitgenodigd zouden worden. Vervolgens wordt middels een rollenspel

  dit gesprek geoefend.

  17.00 - 17.30 Snackpauze

  17.30 - 19.30

  • Theorie 'Assertiviteit'

  Theoretische presentatie van de trainer. In deze presentatie wordt duidelijk gemaakt

  dat assertiviteit méér is dan 'nee-zeggen'. Tevens worden de cursisten geprikkeld om

  na te denken over de belemmeringen die ervaren worden bij het verdedigen van de

  eigen belangen of standpunten.

  • Vragenlijst: 'Uw mate van assertiviteit'

  Deze vragenlijst geeft met name aan in welke situaties de cursist het lastig vindt om

  assertief te zijn.

  • Oefeningen: 'Het assertief afwijzen van een verzoek /geven van kritiek'

  De cursisten oefenen in trio's met eigen situaties: een oefent, de tweede heeft de

  tegenrol, de derde observeert en geeft feedback. Daarna worden de rollen nog twee

  keer gewisseld.

  20.00 Diner


  zaterdag

  09.00 - 12.30

  • Theorie: 'Conflicthantering'

  Wanneer ontstaan conflicten, wat is de conflictdriehoek van Galtung, welke

  hanteringvormen zijn er.

  • Vragenlijst: 'Eigen gedrag in conflictsituaties'.

  In deze vragenlijst maken de cursisten 30 keer een zgn. forced choice. Dit leidt tot

  een verdeling op de stijlen: vermijden, toegeven, forceren, compromis en exploreren.

  • Theorie: 'Conflictdiagnose'

  Aan elke behandeling gaat een diagnose vooraf: wat is de aard en intentie van dit

  conflict. Pas dán is een interventie (behandeling) mogelijk.

  • Oefening: 'Belangenconflict'

  In deze oefening wordt weer in drietallen gewerkt. Partij A kiest een

  conflictbehandelingsstijl. Partij B probeert twee andere stijlen uit en vervolgens wordt

  de effectiviteit beoordeeld.

  • Theorie: 'De leidinggevende als bemiddelaar'

  Wat te doen als twee van je medewerkers onderling een conflict hebben?

  • Oefening: 'Conflictbemiddeling'

  Deze grote oefening bestaat uit vijf stappen. Er zijn drie rollen: medewerker A en B

  en de leidinggevende. Elke rol wordt door minimaal twee cursisten voorbereid (de rol

  van leidinggevende liefst door 3). Na de voorbereiding voert de leidinggevende eerst

  een gesprek met partij A, vervolgens met B en tenslotte het bemiddelingsgesprek

  met beide partijen gezamenlijk.

  12.30 - 13.30 Lunch

  13.30 - 16.30

  • Theorie 'Motivatie'

  ✦ 'Motivatie volgens Maslow en Herzberg'

  ✦ 'De fasen van motivatie en demotivatie'

  ✦ 'Waar loopt u op?'

  'Motivatie' wordt veel gebruikt als verklaring voor gedrag. In deze presentatie wordt

  de theorie behandeld en gekeken naar de effecten van verminderde motivatie op

  inzet en output. Uiteraard wordt er enige zelfreflectie gepleegd: wat is uw motivatie?

  • Oefening 'Het voeren van een motiverend gesprek'

  In dit rollenspel voert één van de cursisten een motiverend gesprek. Dit gesprek

  wordt plenair nabesproken.

  16.30 -

  • Evaluatie en afsluiten

  • Borrel


  Leermiddelen

  Alle cursisten krijgen een syllabus met de behandelde theorie als naslagwerk. Per

  behandeld onderwerp krijgen ze ook een hand-out (A4) met de kernpunten. Daarnaast

  ontvangen ze de vragenlijst ‘Uw mate van assertiviteit’ en 'Eigen gedrag in conflictsituaties'.

  Uiteraard in de verwachting dat de score verbetert. Op de maandag ná de cursus ontvangt

  de cursist per email een PDF-document met de gebruikte Powerpoint-presentatie.

  business

  Organisatie

  business Stichting Docendo Orbis
  mail_outline info@docendoorbis.nl
  place Prins Hendrikstraat 22 4835 PP Breda
  keyboard_arrow_up