Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij vaak gaat om symptomen die door de patiënt als zeer beangstigend en bedreigend worden ervaren zoals dyspneu en pijn op de borst. Problematiek die een ernstige lijdensdruk met zich mee kan brengen voor patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 29-08-2020 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


  Inhoudsopgave

  Module 1 – Terminaal hartfalen

  Doorlopende casus

  Terminaal hartfalen

  • Inleiding
  • Epidemiologie
  • Pathofysiologie
  • Etiologie
  • Diagnostiek
  • Anamnese
  • Aanvullend onderzoek
  • Prognose
  • Beleid

  Module 2 – Pulmonale problematiek

  Doorlopende casus - vervolg

  COPD in de (pre)terminale fase

  • Inleiding
  • Epidemiologie
  • Etiologie
  • Prognose
  • Beleid

  Dyspneu

  • Inleiding
  • Epidemiologie
  • Pathofysiologie
  • Etiologie
  • Diagnostiek
  • Behandeling oorzaak
  • Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling
  • Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Hoesten

  • Inleiding
  • Behandeling van onderliggende oorzaken
  • Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling
  • Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Reutelen

  • Inleiding
  • Pathofysiologie
  • Voorlichting
  • Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Literatuurlijst/websites

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis over de prevalentie van de symptomen die gerelateerd zijn aan de terminale fase van hartfalen en COPD;
  • kunt u deze symptomen diagnosticeren;
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt in de palliatieve fase;
  • kunt u symptoomverlichtend beleid voeren bij hartfalen en/of COPD in de terminale fase;
  • weet u hoe u symptoomverlichtend kunt handelen bij hoesten en reutelen;
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up