• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase

  De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij vaak gaat om symptomen (dyspneu, pijn op de borst) die door de patiënt als zeer beangstigend en bedreigend worden ervaren. Problematiek dus die een ernstige lijdensdruk met zich mee kan brengen voor patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden. 

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 699.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van soms complexe cardiale of pulmonale problematiek aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van up-to-date kennis over diagnostiek en beleid zijn van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij vaak gaat om symptomen (dyspneu, pijn op de borst) die door de patiënt als zeer beangstigend en bedreigend worden ervaren. Problematiek dus die een ernstige lijdensdruk met zich mee kan brengen voor patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kunt u vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden. 


  drs. P.W. van Leeuwen

  Piet van leeuwen is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.


  drs. L. Podzimek

  Lucie Podzimek (1956, Praag) studeerde geneeskunde in Leiden, waarna zij enige jaren als arts-assistent chirurgie verbonden was een het Kreiskrankenhaus in Sögel, Duitsland. Daarna volgde zij in Leiden de huisartsopleiding. Van 1986 tot 1989 was zij waarnemend huisarts. In 1988 is zij als expeditie-arts met Ronald Naar meegeweest naar Gashebrum II in Pakistan. Sinds 1989 is zij huisarts in Ouderkerk aan de Amstel. Sinds 1999 is zij als docent verbonden aan de Huisartsopleiding AMC-UvA, de laatste jaren met aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg. Sinds 2011 is zij kaderarts palliatieve zorg.

  list

  Programma

  Module 1 – Terminaal hartfalen

  Introductiecasus

  Terminaal hartfalen 

  •   Inleiding

  •   Epidemiologie 

  •   Pathofysiologie 

  •   Etiologie 

  •   Diagnostiek 

  •   Beleid 


  Module 2 – Pulmonale problematiek in de palliatieve fase

  COPD in de (pre)terminale fase

  •   Inleiding

  •   Epidemiologie

  •   Etiologie

  •   Prognose

  •   Beleid

  Dyspneu 

  •   Inleiding 

  •   Epidemiologie 

  •   Pathofysiologie 

  •   Etiologie

  •   Diagnostiek 

  •   Behandeling oorzaak

  •   Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling

  •   Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Hoesten 

  •   Inleiding 

  •   Behandeling van onderliggende oorzaken

  •   Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling

  •   Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Reutelen 

  •   Inleiding 

  •   Pathofysiologie 

  •   Voorlichting

  •   Medicamenteuze symptomatische behandeling

  Literatuurlijst/websites

  Eindtoets 

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  •   heeft u kennis over de prevalentie van de symptomen die gerelateerd zijn aan de terminale fase van hartfalen en COPD

  •   kunt u deze symptomen diagnosticeren

  •   kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt in de palliatieve fase

  •   kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij terminaal hartfalen. 

  •   kunt u symptoomverlichtend beleid voeren bij dyspneu ten gevolge van hartfalen en/of COPD in de terminale fase

  •   weet u hoe u symptoomverlichtend kunt handelen bij hoesten en reutelen

  •   kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid 

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up