Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Werken volgens het gevolgenmodel

  In 1995 ontwikkelde Speckens een model - het gevolgenmodel - voor de behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Het oorspronkelijke gevolgenmodel is in de loop van de jaren verder ontwikkeld. Een van de veranderingen is dat in het huidige protocol de diagnostiek volgens het gevolgenmodel en het opstellen van een behandelplan centraal staan en niet zoals voorheen de uitvoering van de behandeling. Een andere wijziging betreft het doel van de behandeling. Deze werd oorspronkelijk omschreven als het verminderen van de hinderlijke gevolgen voor de patiënt. Tegenwoordig omschrijven we het doel van de behandeling als ‘het optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten’. Dit doel wordt gerealiseerd door de gevolgen die de klacht in stand houden op te heffen, waardoor de klachten zullen afnemen.

  De intake bestaat uit de volgende stappen: 1) het in kaart brengen van de lichamelijke klacht, de ideeën over en betekenis van de klacht, en de cognitief-emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klacht; 2) nagaan of de elementen van het model een logisch consistent geheel vormen; 3) het vaststellen van de belangrijkste in stand houdende gevolgen; 4) het opstellen van de vicieuze cirkel en 4) het selecteren van de interventies en vaststellen van de volgorde waarin de interventies worden aangeboden.


  Werkvorm

  In voorbereiding op de cursus bestudeert u de literatuur en werkt u de eerste opdracht uit. Tijdens de cursus wordt in interactieve presentaties inhoudelijk aspecten toegelicht en door u op de door u meegebrachte casus toegepast. Bepaalde punten worden daarnaast in opdrachten en oefeningen (individueel of in kleine groepen) uitgewerkt.

  place Utrecht
  add 12 punten
  euro_symbol € 938.00
  event 17-05-2018 tot 15-02-2019
  access_time 09:30 - 17:00

  € Inschrijfgeld is incl BTW, literatuur, thee, koffie en lunches

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  17-05-2018 t/m 28-09-2018 09:30 - 17:00 Utrecht
  28-11-2018 t/m 15-02-2019 09:30 - 17:00 Utrecht
  gps_fixed

  Leerdoelen

  U leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel welke bestaat uit de volgende stappen: 1) in kaart brengen van de lichamelijke klacht, de ideeën over en betekenis van de klacht, en de emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klacht; 2) controleren of de elementen van het model een logisch consistent geheel vormen; 3) vaststellen van de belangrijkste in stand houdende gevolgen; 4) formeren van de vicieuze cirkel en 5) selecteren van de interventies en vaststellen van de volgorde waarin de interventies worden aangeboden.

  business

  Organisatie

  business van Rood Training & Supervisie
  mail_outline yrvanrood@planet.nl
  place Boddens Hosangweg 90 2481 LA Woubrugge
  keyboard_arrow_up