Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Familieparticipatie in de ouderenzorg

  Familie en naasten zijn onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor ouderen. Familieparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van leven van uw cliënten. Conflicten met de familie gaan echter ten koste van uw werkplezier en de kwaliteit van zorg. Een goede samenwerking is daarom essentieel.

  Weet u hoe u de familieparticipatie kunt verbeteren? Kunt u tot goede afspraken komen met de familie en soepel omgaan met conflicten en onenigheden? En kent u uw juridische rechten en plichten?

  add 5 punten
  euro_symbol € 395.00
  event 05-04-2018 tot 20-03-2019
  access_time 09:30 - 16:15

  € Dit bedrag is inclusief digitaal naslagwerk, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  05-04-2018 09:30 - 16:15 Zeist
  20-03-2019 09:30 - 16:00 Amersfoort
  description

  Omschrijving

  Wegens aanhoudende belangstelling wordt het congres “Familieparticipatie in de ouderenzorg” herhaald met een geactualiseerd programma. Onder meer de volgende onderdelen komen aan bod:

  • Hoe faciliteert u de cliënt als 'regievoerder van mantelzorg'?
  • Werken in de driehoek - hoe zorgt u voor een goede balans?
  • Hoe gaat u om met conflicten met de familie? 
  • Waar de juridische aansprakelijkheid van de familie eindigt en die van u als zorgverlener begint.


  list

  Programma

  9.00 uur

  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap


  9.30 uur

  Opening door de dagvoorzitter 

  Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis

  • Wat zijn de belangrijkste redenen voor familieparticipatie?
  • Nieuwe ontwikkelingen - het uitgangspunt van de overheid

  09.45 uur

  Aan de slag met de familie 

  Yvonne de Jong, expert familieparticipatie Vilans 

  • Welke informatie en communicatie wenst de familie? 
  • Wat zijn de verschillende rollen van familieleden?
  • Hoe komt u tot goede afspraken over de zorg?
  • Hoe kunt u het contact met de familie verbeteren om tot goede afspraken te komen?
  • Familieparticipatie 2.0 – hoe bereikt en betrekt u familie online?

  10.30 uur

  Koffie - en theepauze

  10:45

  Werken in de driehoek - een last of een kans?

  Chiel Egberts, orthopedagoog en trainer Drienamiek

  • Wat houdt driehoekskunde in en hoe past u het toe in uw instelling?
  • Hoe kunt u de verbinding aangaan met zowel uw cliënt als zijn familie?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de cliënt regiehouder is en blijft?

  11.45 uur

  Wettelijke kaders - verantwoord samenwerken

  Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

  • Met welke mantelzorger bespreekt u de zorg van uw cliënt? De privacywet en de WGBO
  • Wat is de rechtspositie van de mantelzorger? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid?
  • Welke (technische) handelingen mag een mantelzorger verrichten in de zorg?
  • Casuïstiek - dilemma's vanuit juridisch perspectief bekeken en besproken

  12:30

  Aan de slag met familieparticipatie

  Carien van Ree, coach, trainer, trainingsacteur Zelfsprekend en Cora Pol, coach, trainer, ADR-mediator hartfeelings

  Zij vormen samen theatergroep Tafereel


  Carien en Cora nemen u in een aantal korte scènes mee naar de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis en andere woonvormen voor ouderen. Cliënten, familie en zorgprofessionals komen aan bod. Elk met hun eigen behoeften en belangen, die meer dan eens botsen met die van de andere partijen. Met input van de deelnemers wordt er gekeken hoe de familieparticipatie anders vormgegeven kan worden. 


  13:00 uur

  Lunch


  14:00 uur

  Als een conflict in de weg staat

  Huub Buijssen, psychogerontoloog, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en trainer Buijssen Training en Educatie

  • Hoe gaat u om met kritiek en klachten van de familie?
  • Welke strategieën werken wel en welke niet? Voorbeelden uit de praktijk 
  • De ene familie is de andere niet - hoe een typologie of indeling van verschillende soorten familie kan helpen om kritiek te voorkomen

  14.45

  Koffie - en theepauze


  15:00

  Van informeel contact naar partnerschap - hoe doet u dat?

  Carien van Ree, coach, trainer Zelfsprekend en Cora Pol, coach, trainer, ADR-mediator hartfeelings

  Zij vormen samen theatergroep Tafereel


  Het samenspel tussen professionals, de familie en de cliënt is van essentiële waarde. Het nastreven van een evenwichtige samenwerking is soms een uitdaging vanwege communicatie die niet altijd soepel verloopt. Wat is uw rol in deze wisselwerking? Weet u de juiste afstemming te vinden tussen de mantelzorger, de cliënt, uzelf en uw team? En hoe signaleert u tijdens moeilijke situaties waar uw reactie vandaan komt? Deze bijdrage geeft u inzicht in theorie die schuilgaat achter het succes van familieparticipatie. 


  16.00 uur

  Einde programma

  business

  Organisatie

  business Medilex BV
  mail_outline info@medilex.nl
  place De Dreef 2 3706 BR Zeist
  keyboard_arrow_up