• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Teaching on the Run: module 1 - opleiden in de dagelijkse praktijk

  Teaching on the Run (TOTR) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen bestaat duurt elke module van Teaching on the Run twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. U kunt u dus – on the run – tussendoor nascholen. Het programma is afgeleid van een soortgelijk, succesvol initiatief in Australië. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

  add 3.0 punten
  euro_symbol € 200.00
  access_time 17:30 - 20:30

  € De prijs per deelnemer per training is € 150 (tot 18.00 uur) of € 200 (na 18.00 uur) excl.reiskosten van de docent. Voor instellingen buiten de OOR Noordoost gelden hogere tarieven.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  28-03-2018 17:30 - 20:30 Almelo
  11-04-2018 17:30 - 21:30 Almelo
  01-06-2018 16:00 - 19:00 Leeuwarden
  21-06-2018 17:00 - 20:00 Leeuwarden
  19-07-2018 17:30 - 20:30 Almelo
  29-10-2018 17:30 - 20:30 Almelo
  13-12-2018 17:30 - 20:30 Almelo
  description

  Omschrijving

  Teaching on the Run (TOTR) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en opleiding van aios. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen bestaat duurt elke module van Teaching on the Run twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. U kunt u dus – on the run – tussendoor nascholen. Het programma is afgeleid van een soortgelijk, succesvol initiatief in Australië. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

  Het programma Teaching on the Run is een initiatief van de OOR Noordoost-Nederland. Het is ontwikkeld met steun van het innovatiefonds van de OOR, in een samenwerkingsverband tussen de Isala Academie, het Wenckebach instituut en Seneca Advies, Begeleiding en Training.

  Bij opleidingsvisitaties worden strenge eisen gesteld. Niet alleen aan de (plaatsvervangend) opleider, maar ook aan de overige leden van de opleidingsgroep. Sinds 2012 zijn nieuwe RGS-eisen voor medisch specialisten die betrokken zijn bij de opleiding van coassistenten en arts-assistenten (aios) van kracht. Het volgen van didactische bij- en nascholing is sindsdien verplicht. Teaching on the Run kan in deze behoefte voorzien.

  list

  Programma

  Het programma Teaching on the Run bestaat uit twaalf modules die zoveel mogelijk worden afgestemd op de deelnemers en deelnemende vakgroepen. Een intakegesprek maakt zonodig deel uit van de aanmeldingsprocedure.


  De twaalf modules zijn:

  • Opleiden in de dagelijkse praktijk
  • Korte Praktijk Begeleiding (KPB)
  • Interactief onderwijs
  • Vaardighedenonderwijs
  • STAMPPOT: opleiden in klinisch redeneren
  • Lastige gesprekken in de opleidingssituatie
  • Leerstijlen
  • Onderwijs op de polikliniek
  • Begeleiden, toetsen, beoordelen en EPA
  • Feedback tussen collega’s
  • Gebruik van onderwijskundige principes in de spreekkamer
  • Effectief begeleiden van coassistenten in Master1 G2020
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Van medisch specialisten wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opleiding van coassistenten, arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Deze onderwijstaak wordt grotendeels uitgevoerd, geïntegreerd met klinisch en poliklinisch werk.


  Hoe kan een medisch specialist dat nu het handigste doen? Dus: de onderwijs- en opleidingstaken goed en serieus uitvoeren, maar wel de balans bewaken zodat optimale patiëntenzorg daar niet onder lijdt, en het allemaal behapbaar blijft qua werk- en tijdbelasting. Deze module geeft concrete handvaten en tips om dat te bereiken: hoe kun je in de praktijk van alledag, op de werkvloer, onderwijs en opleiding integreren met effectieve patiëntenzorg?


  Na afloop van deze module


  kan de deelnemer de grondslagen van leren van volwassenen toepassen in onderwijs

  kent de deelnemer het belang van voorbereiding en leerdoelen

  kent de deelnemer de STAMPPOT methode om onderwijs en patiëntenzorg te integreren bij de supervisie van een co assistent, aios etc.

  De module bestaat uit verschillende leervormen: onderwijsleergesprekken, oefeningen in kleine groepen en beoordelen van video’s met nabespreking. De totale duur van de module is 3 uur. De module wordt begeleid door ervaren docenten uit het Teach the Teacher programma van de OOR Noord-Oost.

  business

  Organisatie

  business Isala Academie
  mail_outline aanmelding@isala.nl
  place Dr van Deenweg 1-11 8025 BP Zwolle
  keyboard_arrow_up