Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk 2018

  De STARclass Spoedzorg in de huisartspraktijk, een vierdaagse cursus voor huisartsopleiders en huisartsgroepsbegeleiders, wordt georganiseerd door Schola Medica onder auspiciën van Huisartsopleiding Nederland in samenwerking met SBOH. De STARclass loopt al meerdere jaren en mag zich verheugen in veel enthousiasme bij de deelnemers. Opleiders die werken volgens de laatste inzichten zijn immers onontbeerlijk voor kwaliteit in de opleidingspraktijk. Qua inhoud richt deze STARclass zich op acute situaties die voorkomen in de huisartspraktijk overdag en tijdens diensten op de huisartsenpost. De spoedeisende omstandigheden in het onderwijs tijdens de cursus worden zo realistisch mogelijk nagebootst.

  place Utrecht
  add 24 punten
  euro_symbol € 1,890.00
  event 20-03-2018 tot 21-12-2018
  access_time 10:30 - 13:30

  € Voor huisartsopleiders geldt een korting van 50%; €995. Dit is inclusief ontbijt, lunches, 3 diners en 3 overnachtingen.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  20-03-2018 t/m 23-03-2018 10:30 - 13:30 Utrecht
  26-03-2018 t/m 10-04-2018 10:30 - 13:30 Utrecht
  03-07-2018 t/m 06-07-2018 10:30 - 13:30 Utrecht
  25-09-2018 t/m 28-09-2018 10:30 - 13:30 Utrecht
  18-12-2018 t/m 21-12-2018 10:30 - 13:30 Utrecht
  description

  Omschrijving

  Adequaat spoedzorg in de huisartspraktijk en/of op de HAP kunnen toepassen

  Passend in de toekomstvisie van de beroepsgroep huisartsen (2022) wordt spoedzorg meer en meer extramuraal verzorgd. De huisarts dient daartoe goed geëquipeerd te zijn. Centraal in deze cursus staat de herkenning van het toestandsbeeld en de onmiddellijke toepassing van levensreddende handelingen. Deze benadering lijkt goed toepasbaar bij de spoedpatiënt in de dagpraktijk en op de HAP. Een zeer relevante cursus voor iedere huisarts en daarenboven in het kader van het opleiderschap voor nieuwe en ervaren huisartsen in samenwerking bij het opleiden van extra meerwaarde. In deze huisartsopleiderscursus wordt de hiervoor benodigde kennis aangereikt en worden de bijbehorende vaardigheden getraind. Ook komen de volgende onderwerpen aan de orde:


  Werkwijze

  In deze cursus is de meeste gehanteerde onderwijswerkvorm de scenariotraining. Hierbij wordt bij herhaling geoefend met simulatiepatiënten, die volgens een gedetailleerd uitgeschreven scenario getraind zijn levensecht te reageren op de interventies van de arts. De scenariotraining vindt plaats in groepjes van 6 cursisten, begeleid door een expert-docent. Alle simulatie-oefeningen worden voorafgegaan door een korte praktische instructie en afgesloten met een theoretische samenvatting.

  Naast assessment AED/Defibrillatie wordt geoefend in de benadering van de vitaal bedreigde patiënt volgens de richtlijnen van de Immediate Life Support (ILS). Deze benaderingswijze staat tussen Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS) in en biedt handvatten om een kritisch zieke patiënt te beoordelen en te behandelen en/of te reanimeren in afwachting van meer geëquipeerde hulp. 

  Bij Full Scale Simulation wordt gewerkt met waarheidsgetrouwe patiëntsimulators in een waarheidsgetrouwe leeromgeving. Naast de technische vaardigheden worden hier ook de benodigde niet technische vaardigheden getraind waarbij de nadruk ligt op het herkennen van foute beslissingen, het omgaan daarmee en uiteindelijk het voorkomen van menselijke fouten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van CRM (Crisis Resource Management). Dit model is uit de luchtvaart afkomstig en heet daar Crew Resource Management. De huisartsopleider kan deze ervaring ook gebruiken bij de coaching van zijn/haar aios en de nabespreking van acute casuïstiek met de aios. 

  Als voorbereiding krijgen de cursisten een inlogcode toegestuurd voor de ABCDE-huisartsgame. Tevens krijgen de cursisten een reader met theorie uitgereikt, deze reader dient ter ondersteuning van zelfstudie en vormt tevens een naslagwerk.

  De cursisten kunnen daardoor de theoretische inhoud zowel voor als tijdens en na de cursus raadplegen.

  list

  Programma

  Het programma is opgebouwd rond de ABCDEbenadering waarbij het toestandsbeeld van de patiënt bepalend is voor de noodzakelijk te nemen beslissingen en uit te voeren handelingen. Het onderwijs is vooral gericht op zelf oefenen in kleine groepjes onder leiding van de deskundige trainers/docenten. Deze docenten zijn ook betrokken bij de STARtclass voor aios. U wordt getraind in het herkennen van een voor de patiënt levensbedreigende situatie. Hierbij gaat u methodisch te werk volgens de ABCDEsystematiek. Ook leert u de noodzakelijke levensreddende interventies toe te passen, zowel bij volwassenen als kinderen. In de nabespreking wordt de nadruk gelegd op de wijze waarop u als opleider de aios gericht kunt coachen bij de acute casuïstiek. Voor aanvang van de cursus krijgt u een activatiecode om een ABCDE-game te kunnen spelen. Het is van belang dat de ABCDE-game ter voorbereiding in zijn geheel wordt gespeeld zodat alle deelnemers hetzelfde aanvangsniveau hebben. Voor een compleet uitgevoerde game worden apart 5 accreditatiepunten toegekend. De kracht van de cursus bestaat uit de inzet van geavanceerde oefenpoppen en speciaal opgeleide simulatiepatiënten waardoor tijdens de oefeningen de realiteit zo goed mogelijk wordt benaderd. 


  In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inleiding in de methodische benadering van ernstig zieke patiënten volgens de ABCDEsystematiek.
  • Training basisvaardigheden ABCDE (diverse handgrepen, iv-toegang aanleggen, zuurstoftoediening)
  • Het acuut bedreigde kind • BLS+AED • Oefenscenario’s met simulatiepatiënten: Ademhalingsproblemen, Circulatie- en Bewustzijnsstoornissen
  • Lichamelijk onderzoek en beleidsbepaling bij patiënten met trauma’s op een HAP, met simulatiepatiënten 


  De cursus begint met een pretoets en eindigt met een educatieve eindtoets. Het geheel wordt afgesloten met een digitale evaluatie. U ontvangt een certificaat van deelname.

  business

  Organisatie

  business Stichting Schola Medica
  mail_outline onderwijs@scholamedica.nl
  place Schola Medica Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht
  keyboard_arrow_up